Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
GATA Askeri Tıp Fakültesi, 1986
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 1995
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiÜniversiteler Arası Kurul, Doçentlik, 2007
Mesleki Deneyim
3ncü Ordu Hava Alayı Uçuş Tabipliği, 1987-1991
GATA H.Paşa Eğt Hst. Enf. Hst. ve Kl. Mikb. Uzm. Öğrencisi, 1991-1995
GATA H.Paşa Eğt Hst. Kan Bankası ve Eğt. Mrk. Sorumlusu, 1995-2003
Çevre Yönetim Sistemi Başkanlığı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 2001-2003
Isparta Asker Hastanesi, Baştabip Yardc & Enf. Hst. ve Kl. Mikb. Uzmanlığı, 2003-2007
Isparta Asker Hastanesi, Baştabipliği & Enf. Hst. ve Kl. Mikb. Uzmanlığı, 2007-2009
Derince Asker Hastanesi, Baştabipliği & Enf. Hst. ve Kl. Mikb. Uzmanlığı, 2009-2013
Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Baştabipliği & Enf. Hst. ve Kl. Mikb. Uzmanlığı, 2013-2015
Tıbbi İlgi Alanları

Ateş
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Viral Kanamalı Ateşler
Nöropenik Ateş
Solunum Yolu Enfeksiyonları
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Seyahat Hastalıkları
Erişkin Bağışıklama
Erişkin Aşılama
Akut ve Kronik Viral Hepatitler
Viral Hepatitler (Hepatit A-Hepatit B-Hepatit C- Hepatit D- Hepatit E- CMV, EBV)
Akut Gastroenterit
İleri Yaş Kişilerde Enfeksiyon
Diyabetik Ayak ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Cerrahi Alan Enfeksiyonları
Yabancı Cisim Enfeksiyonları
Bağışıklığı Baskılanmış Hastalardaki Enfeksiyonlar (Hematoloji, Onkoloji Hastaları) ve Toplumda Kazanılmış Enfeksiyonlar
AIDS
Brucellozis
Parazitoz
Western Blot Tekniği
Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR)
Enzimimmünessay

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

* Yenen OS, Keskin K, Cavuslu S, Kocak N, Tülbek MY: A Case Of Plasmodium Vivax Infection Transmitted by Renal Allograft. Nephrology Dialysis Transplantation:1805-1806, 1994
* Oncul O, Ozsoy MF, Gul HC, Kocak N, Cavuslu S, Pahsa A. Cutaneous anthrax in Turkey: A review of 32 cases. Scand J Infect Dis 34(6): 413-6 (2002)
* Kucukardalı Y, Kocak N. Fever of Unknown Origin in Internal Medicine. Journal of Postgraduate Medicine. 48(2):155 (2002)
* Top C, Tuncel A, Oncul O, Ozkan S, Kocak N, Cavuslu S, Danaci M: The Correlation Of Insulin Resistance With Serum TNF-α Levels In Patients With Rheumatoid Arthritis. The Internet Journal of Rheumatology. 1 (1):1-10 (2002)
* Cavuslu S, Oncul O, Altunay H, Ozsoy MF, Kocak N. The seroprevalence of Tetanus antibody in Turkish population and effectiveness of single dose tetanus toxoid. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 22:431-433 (2003)
* Kocak N, Hepgul S, Ozbayburtlu S, Altunay H, Ozsoy MF, Kosan E, Aksu Y, Yılmaz G, Pahsa A. Trends in Major Transfusion-Transmissible Infections among Blood Donors over 17 Years in Istanbul, Turkey. J Int Med Res. 2004 Nov-Dec;32(6):671-5
* Akcam FZ, Kocak N, Demir C. Acute Hepatitis B Infection Due to Erythrocyte Suspension Which was Obtained from Anti-HBc alone Positive Donor. Transfus Med. 2005 Feb;15(1):61-2
* Sonmezoglu M, Kocak N, Oncul O, Ozbayburtlu S, Hepgul S, Kosan E, Aksu Y, Bayık M. Effects of a Major Earthquake on Blood Donor Types and Infectious Diseases Marker Rates. Transfus Med. 2005 Apr;15(2):93-7
* Kilic A, Bedir O, Kocak N, Levent B, Eyigun CP, Tekbas OF, Gorenek L, Baylan O, Basustaoglu AC. Analysis of an Outbreak of Salmonella Enteritidis by Repetitive-Sequence-Based PCR and Pulsed-Field Gel Electrophoresis. Internal Medicine Vol. 49 (2010) No. 1 P 31-36 http://doi.org/10.2169/internalmedicine.49.2743
* Erdem H, Kurtaran B, Arun O, Yılmaz, H, Çelebi G, Özkaya HD, Kaya S, Birengel S, Güner R, Demiroǧlu YZ, Demirdal T, Tekin-Koruk S, Coşkun O, Kazak E, Çelen MK, Akova M, Timurkaynak F, Alpay Y, Yilmaz E, Saçar S, Aydin AF, Bodur H, Elaldı N, Inal AS, Saba R, Tok D, Aǧalar C, Candevir A, Parlak M, Sipahi OR, Yilmaz G, Koçak N, Öncü S, Sirmatel F, Küçükardali Y, Güzel-Tunçcan O, Mete B, Doyuk-Kartal E, Ulcay A, Şenol E, Dayan S, Leblebicioǧlu H, Tabak F, Gorenek L, Ulusoy S, Ayaz C, Ergonul O, Aksu HSZ. The Place and the Efficacy of Infectious Disease Consultations in the Hospitals. Infectious Diseases in Clinical Practice: March 2012 - Volume 20 - Issue 2 - p 131–136 doi: 10.1097/IPC.0b013e31823c4b25
* Hakan Erdem, MD; Asuman Inan, MD; Nazif Elaldi, MD; Recep Tekin, MD; Serda Gulsun, MD; Cigdem Ataman-Hatipoglu, MD; Nicholas Beeching, MD; Özcan Deveci, MD; Aysun Yalci, MD; Sibel Bolukcu, MD; Ozgur Dagli, MD on behalf of the Brucellosis Study Group*. Respiratory System Involvement in Brucellosis: The Results of the Kardelen Study (Collaborators: Other members of the Brucellosis Study Group (who evaluated the patients in the study, provided data, and reviewed the manuscripts) are: Abdullah Umut Pekok, Ibrahim Erayman, Figen Kaptan, Selcuk Kaya, Aykut Cilli, Ayşe Batirel, Behice Kurtaran, Mehmet Ulug, Bilgehan Aygen, Mehmet Cabalak, Birsen Cetin, Gonul Cicek-Senturk, Fazilet Duygu, Aynur Engin, Ismail Necati Hakyemez, Uner Kayabas, Esra Kazak, Elif Sahin-Horasan, Oguz Resat Sipahi, Fatma Sirmatel, Selma Tosun, Yasemin Akkoyunlu, Derya Ozturk-Engin, Necla Tulek, Nafiz Kocak, Gurkan Mert, Deniz Eray Gokce, Hanefi Cem Gul, Salih Hosoglu, Saim Dayan, Levent, Turan Aslan, Halil Kurt, Mehmet Bitirgen.) CHEST 2014; 145(1):87-94, DOI: 10.1378/chest. 13-0240

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler:

* Keskin K, Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş, Çakıcı N, Altunay H, Yenen OŞ. The Activity of Meropenem Against S. aureus, E. coli and P. aeruginosa Strains Isolated from the Various Clinical Specimens. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy. 20-25 October 1996, Antalya, TURKEY
* Yenen OŞ, Koçak N, Çavuşlu Ş, Özsoy MF, Altunay H, Turunç M, Pahsa A. The Long-term Immunogenicity of a New Recombinant Hepatitis B Vaccine. First World Congress on Vaccines and Immunization, Towards Global Control of Infectious Diseases. April 26-30, 1998 İstanbul, Turkey. S1-6
* Yenen OŞ, Çavuşlu Ş, Aksu Y, Koçak N, Özsoy MF, Altunay H. Ten Years (1987-1996) Epidemiological Trend of HIV, HBV and Syphilis Among Blood Donors in İstanbul. 3 rd Congress of Balkan Military Medical Committee. May 10-13, 1998 Athens - Greece. Abstract Book SES 6 EA064 p57
* Çavuşlu Ş, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yıldırım A, Kocabeyoğlu Ö, Yenen OŞ. Adult Measles: Retrospective Evaluation of 264 Cases. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. May 10-13, 1998 Athens - Greece. Abstract Book POS 2 PO245 p455
* Çavuşlu Ş, Koçak N, Özsoy MF, Altunay H, Öncül O. Evaluation of the Performance of HBsAg, anti-HIV and anti-HCV Immunocomb II EIA Test Methods. 3 rd Congress of Balkan Military Medical Committee. May 10-13, 1998 Athens - Greece. Abstract Book POS 2 PO246 p.456
* Pahsa A, Koçak N, Özküçük S, Altunay H, Özsoy F, Badur S, Yenen OŞ. Interferon Therapy in the Chronic Hepatitis due to Hepatitis B Virus. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 6-10, 1999, Bucharest – Romania
* Pahsa A, Koçak N, Özküçük S, Altunay H, Özsoy F, Badur S, Yenen OŞ. Interferon Therapy in the Chronic Hepatitis due to Hepatitis C Virus. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 6-10, 1999, Bucharest – Romania
* Pahsa A, Özsoy F, Altunay H, Koçak N, Ekren Y, Çavuşlu Ş. The Seroprevalences of HBV and HCV in Istanbul - TURKEY. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 6-10, 1999, Bucharest – Romania
* Çavuşlu Ş, Öncül O, Altunay H, Özsoy MF, Koçak N. The Antibody Seroprevalence of Tetanus Toxoid IgG in Various Age Groups. 5th Congress of Balkan Military Medical Commitee 25-28 September 2000 Ankara – TURKEY. Abstract Book Poster No: 338, p.208-9
* Çavuşlu Ş, Öncül O, Altunay H, Özsoy MF, Koçak N. The seroprevalence of Tetanus antibody in different population groups in Turkey. 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee 6-10 October 2002 Athens – GREECE. Abstracts Book. Poster No: 157, p.161
* Koşan E, Oncul O, Temurok H, Cavuslu S, Kocak N, Emek Y, Aymelek M. The Comparison of HCV test Results of Blood Donors by using Third Generation ELISA and for two Years. VIII. European Congress of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Hepgul S, Kosan E, Yılmaz G, Ozkan E, Kocak N, Ozsolen I, Kostereli A. Prevalance of HIV Infection Amongst Blood Donors from 1993 to 2001 in Istanbul, Turkey. VIII. European Congress of the International Society of Blood Transfusion, (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Kocak N, Hepgul S, Ozbayburtlu S, Kosan E, Aksu Y, Altunay H, Ozsoy MF, Yılmaz G, Pahsa A. Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, Human İmmunodeficiency Virus, and Syphilis Among Blood Donors in İstanbul between 1987 And 2002. VIII. European Congress of the International Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul (Sözlü olarak sunulmuştur)
* Kocak N, Sonmezoglu M, Cetinkaya F, Ozbayburtlu S, Hepgul S, Ucısık AC, Erbiz E, Yılmaz G. A Comparison Study of HBV, HCV & HIV Seroprevalences at Blood Centers of Different Hospitals Along Three Years Perıod in Istanbul. VIII. European Congress of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Kilic NB, Havuk A, Aydinok Y, Koçak N, Berkem R, Heper Y, Sonmezoglu M, Seydaoglu G, Bagriacik N, İsbilir S, Altunay H, Acar N, Tore O, Bayik M. Correlation Between the Number of Donations and Screening Test Results. VIII. European Congress of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Kocak N, Merdanogulları E, Oncul O. The Use of Erythrocyte Suspensions and Whole Blood in Two Different Hospitals in Istanbul. VIII. European Congress of the International Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Study Group of the Blood Banks and Transfusion Society of Turkey. Distribution of ABO Groups and Rh Factors of the Blood Donors in Different Region of Turkey. (*Study Group of The Blood Banks and Transfusion Society of Turkey (BBTST): Adatepe N, Başlamıslı L, Baykan M, Kara F, Cakır N, Cakmak S, Dilek S, Havuk A, Heper Y, Kara H, Karadogan İ, Karakoc AE, Kılıc NB, Kocak N, Kocoğlu F, Masatlı R, Uluhan R, Ozbayburtlu S, Ozden B, Ozgun N, Sonmezoglu M, Bayık M, Uysal Z, Unal A, Eser B, Cetin M , Yucel N) VIII. European Congress of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Sonmezoglu M, Kocak N, Ozbayburtlu S, Hepgul S, Aksu Y, Kosan E, Oncul O, Bayık M. Viral Marker Rates Among Blood Donors after the Earthquake in Marmara Region. VIII. European Congress of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Arslan O, Ozbayburtlu S, Heper Y, Aydınok Y, Yılmaz S, Sonmezoglu M, Kemahli S, Havuk A, Kiliç B, Koçak N, Özer Y, Töre O, Solaz N, Canatan D, Bayik M, Acar N. Blood Component Discard Rates in Turkey: A multicenter Study. VIII. European Congress of the International Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Koçak N, Aksoy SM, Can M, Tasalı B. The Prevalance of HBs Antigen among 20 Years Old Male Adults in Turkey. 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 21-24, 2004 Antalya, Turkey. http://www.gata.edu.tr/bmmc/poster_list_schedule.asp
* Aksoy SM, Koçak N, Can M, Tasalı B. Transıent Unılateral Horner’s Syndrome Followıng Lumbar Epıdural Analgesıa After Sectıo Operatıon (Case Report).9th Congress of Balkan Military Medical Committee. June 21-24, 2004 Antalya, Turkey
* Kocak N, Ozbayburtlu S, Kosan E, M. Ozkaya Aksu Y. The Prevalances of Major Transfusıon-Transmıssıble Infectıons among Blood Donors in Istanbul, Turkey. XV Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, Europe.July 2-6 2005, Athens, Greece
* Ercan S, Çetinkaya RA, Koçak N. The Prevalence of Hepatitis C in Indivıduals with Antisocial Personality Disorder. 02. November 2010. 116th Annual Association of Military Surgeons of the United States Conference, Phoenix, Arizona
* Yilmaz S. Co-author(s) Cetinkaya RAC, Savasci US, Artuk CA, Yilmaz SY, Turker TT, Avci IYA, Kocak, N, (Presenting author), Besirbellioglu, BAB. Analysis of Four Years Seroprevalence Data of Blood Donors Based on the Donor Type. 27.06-01.07 2015. 25 th Regional Congres of the ISBT, London, United Kingdom.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

* Yenen OŞ, Çavuşlu Ş, Keskin K, Gül S, Koçak N, Danacı M. Nedeni bilinmeyen ateş (12 olgu sunusu). Klimik Derg 6: 83-86, 1993
* Keskin K, Çavuşlu Ş, Koçak N, Yenen OŞ. Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Granülomatöz Hepatit: Bir Olgu Sunusu. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 8 (3-4): 189-190, 1994
* Çavuşlu Ş, Keskin K, Sakarya S, Koçak N, Yenen OŞ: B Tipi Akut Viral Hepatitte Klinik Özellikler: 101 Olgunun İrdelenmesi. Klimik Derg 7: 98-100, 1994
* Arda G, Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş, Keskin K, Yenen OŞ: Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria Varlığının Araştırılması. Klimik Derg 9 (3): 152-155, 1996
* Başak M, Gül S, Gözaydın M, Koçak N, Özsoy MF, Çankır Z, Yenen OŞ, Danacı M. Derin Hemolitik Anemi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu. Klimik Derg 10 (3): 152-154, 1997
* Keskin K, Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş, Çakıcı N, Altunay H, Yenen OŞ. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı meropenemin etkinliği. Klimik Derg 11 (1): 26-29, 1998
* Akyıldız R, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Klebsiella pneumoniae suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (ESBL) sıklığı ve Beta - Laktam Antibiyotik Direncinin Araştırılması. Klimik Derg 11(2): 53-58, 1998
* Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş. Brucella orşiti: 5 olgu Sunusu. Klimik Derg 11(3): 88-91, 1998
* Özsoy MF, Çavuşlu Ş, Altunay H, Koçak N, Pahsa A, Yenen OŞ. Sıtma: 115 Olgunun İrdelenmesi. Flora 4 (2) : 124-128, 1999
* Pahsa A, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yıldırım A, Kocabeyoğlu Ö, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Erişkinlerde Kızamık: 284 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Flora 4 (3) : 200-205, 1999
* Pahsa A, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Ekren Y, Çavuşlu Ş. İstanbul’da Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. Gülhane Tıp Dergisi, 41(3):325-330, 1999
* Koçak N, Özküçük S, Altunay H, Özsoy MF, Pahsa A, Badur S, Yenen OŞ. Kronik Hepatit B Virus İnfeksiyonunda İnterferon Tedavisi. Viral Hepatit Dergisi, 5 (2): 91-95, 1999
* Koçak N, Özküçük S, Özsoy MF, Pahsa A, Badur S, Yenen OŞ. Kronik C Hepatitinde İnterferon Alfa Monoterapisi ve Ribavirin ile Kombinasyon Tedavisinin Etkinliği. Viral Hepatit Dergisi, 6 (1): 48-53, 2000
* Öncül O, Özsoy MF, Koçak N, Pahsa A. Şarbon : 27 Olgunun Değerlendirilmesi. Flora, 5(3):195-198, 2000
* Küçükardalı Y, Koçak N, Yazıcı H, Çankır Z, Nalbant S, Top C, Danacı M. Nedeni Bilinmeyen Ateş: 82 Olgu Bildirisi. Flora, 6(3):171-177, 2001
* Altunay H, Kenar S, Koçak N, Çavuşlu Ş. İzole anti-HBc Pozitifliğinde Hepatit B viruüs infeksiyözitesinin araştırılması. Viral Hepatit Dergisi, 8 (1): 10-15, 2003.
* Kiliç A, Jolley KA, Beşirbellioğlu B, Koçak N, Bedir O, Eyigün CP, Başustaoğlu AC. Bir Askeri Hastanede Fatal Menenjit Etkeni Olarak İzole Edilen Neısserıa Menıngıtıdıs Serogrup W-135 Suşlarının Genotipik ÖzellikleriMikrobiyoloji Bulteni [2009, 43(3):515-517]

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

* Çavuşlu Ş, Keskin K, Koçak N, Yenen OŞ: Bir Olgu Nedeniyle: Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Granulomatöz Hepatit. XXV. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1992, Bursa
* Yenen OŞ, Keskin K, Çavuşlu Ş Sakarya S, Koçak N: B Tipi Akut Viral Hepatitte Klinik Özellikler: 88 Olgunun İrdelenmesi. 1. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. 12-13 Kasım 1992, Ankara
* Yenen OŞ, Çavuşlu Ş, Keskin K, Gül S, Koçak N, Danacı M: Nedeni Bilinmeyen Ateş: 10 Olgunun İrdelenmesi. 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 27-30 Nisan 1993, İzmir
* Yenen OŞ, Çavuşlu Ş, Keskin K, Tülbek MY, Koçak N: Böbrek Transplantasyonu ile Bulaşan Bir Malarya (P. Vivax) Olgusu. XXVI Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994, Antalya
* Keskin K, Çavuşlu Ş, Arda G, Koçak N, Yenen OŞ: İstanbul Anadolu Yakasında Toplanan Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria Aranması. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 11-15 Eylül, 1994, Ürgüp
* Koçak N, Yenen OŞ, Badur S, Keskin K, Çavuşlu Ş, Bozacı M, Türkoğlu S: Kronik Hepatit C Olgularında İnterferon Tedavisine Yanıtlar (Ön Çalışma). II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 3-4 Kasım 1994, Ankara
* Yenen OŞ, Koçak N, Badur S, Çavuşlu Ş, Keskin K, Yüksel D: Kronik Hepatit B Olgularında İnterferon Tedavisine Yanıtlar (11 Olgu Sunusu). II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 3-4 Kasım 1994, Ankara
* Keskin K, Özsoy MF, Çakıcı N, Altunay H, Koçak N, Yenen OŞ. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen S. aureus, E. coli ve P. aeruginosa Suşlarına Karşı Meropenemin Etkinliği. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya
* Başak M, Gözüaydın M, Koçak N, Danacı M. Derin Hemolitik Anemi ile Seyreden Brucella Abortus Sepsisi. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya
* Akyıldız R, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Çift Sinerji Testi ve Üç boyutlu Test ile Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (ESBL) Sıklığının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Aylık Bilimsel Toplantı. 29 Ocak 1997, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
* Başak M, Demirkol F, Koçak N, Gözüaydın M, Koşan E, Danacı M. Yoğun Bakım Servislerinde Enfeksiyon Sıklığı. 11. Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Kuşadası, 2-6 Haziran 1996
* Yenen OŞ, Çavuşlu Ş, Aksu Y, Koçak N, Özsoy F, Altunay H. İstanbul Bölgesinde Kan Donörlerinde HIV, HBV ve Sifiliz’in On Yıllık (1987-1996) Epidemiyolojik Trendi. 3. Türkiye AIDS Kongresi, 4-6 Nisan 1997, Ankara
* Akyıldız R, Altunay H, Özsoy F, Koçak N, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Klebsiella pneumoniae Suşlarında Çift Disk Sinerji Testi Ve Üç Boyutlu Test İle ESBL Sıklığının Araştırılması. 3. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri: Klinik-laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 16-22 Mayıs 1997, Kuşadası, İzmir
* Çavuşlu Ş, Öncül O, Özsoy F, Altunay H, Koçak N, Yenen OŞ. Proteus Suşlarında Yeni Bir Antibiyotik Duyarlılık Yöntemi Olan Dio Sensitest’in Disk Difüzyon Yöntemi ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. 3. Antimikrobik ve Kemoterapi Günleri: Klinik-laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 16-22 Mayıs 1997, Kuşadası, İzmir
* Akyıldız R, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Çavuşlu Ş, Yenen OŞ. Klebsiella pneumoniae Suşlarında Beta-Laktam Antibiyotiklere Direnç Belirlemesinde Disk Difüzyon, Mikrodilüsyon ve E Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 2-6 Haziran 1997, Belek-Antalya
* Çavuşlu Ş, Koçak N, Altunay H, Özsoy MF, Erdem H, Yenen OŞ. Akut Viral Hepatit B: 322 Olgunun İrdelenmesi. 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Çavuşlu Ş, Koçak N, Özsoy MF, Altunay H, Öncül O. HBsAg, anti-HIV 1-2 ve anti-HCV Taramasında Immunocomb II EIA Test Yönteminin Performansının Değerlendirilmesi. 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Öncül O, Çavuşlu Ş, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yenen OŞ. 1993-1996 Yılları Arasında İncelenen Kan Kültürlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Çavuşlu Ş, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yıldırım A, Kocabeyoğlu Ö, Yenen OŞ. Erişkinlerde Kızamık: 264 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Özsoy MF, Çavuşlu Ş, Altunay H, Koçak N, Yenen OŞ. Sıtma: 115 Olgunun İrdelenmesi. 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş. Brusella Orşiti (5 Olgunun İrdelenmesi). 8. Türk KLİMİK Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
* Altunay H, Pahsa A, Koçak N, Yenen OŞ. Mahkumlarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,4-9 Ekim 1998, Belek, Antalya
* Koçak N, Özküçük S, Altunay H, Pahsa A, Badur S, Yenen OŞ. Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda İnterferon-Alfa Tedavisinin Etkinliği. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 4-6 Kasım 1998, Ankara
* Koçak N, Özküçük S, Altunay H, Pahsa A, Badur S, Yenen OŞ. Kronik Hepatit C İnfeksiyonunda İnterferon-Alfa Tedavisinin Etkinliği. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 4-6 Kasım 1998, Ankara
* Koçak N, Özsoy MF, Çavuşlu Ş. Kan Donörlerinde HBV, anti-HCV, anti-HIV ve Sifiliz’in Seroprevalansı (5 yıllık trend). 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P94, s362
* Koçak N, Çavuşlu Ş. Sivil ve Asker Kan Donörlerinde HBsAg ve anti-HCV Seroprevalansı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P87, s355
* Koçak N, Yenen OŞ. Donör Sorgulama Formları Etkin mi? 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P12, s280
* Koçak N, Çavuşlu Ş. Tutuklu Donörlerde Risk Faktörleri ve Tutukluluk Süresi İle HBV ve HCV Seroprevalansi İlişkisi. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P93, s361
* Koçak N, Altunay H, Çavuşlu Ş. Gönüllü Kan Bağışında Bulunan Tutuklularda HBsAg ve anti-HCV Seroprevalansı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P101, s369
* Koçak N, Öncül O, Çavuşlu Ş. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Kan ve Kan Ürünü Kullanımı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 24-29 Eylül 2000. Kongre / Kurs Kitabı P32, s300
* Kenar S, Altunay H, Koçak N, Çavuşlu Ş. İzole anti-HBc pozitif donörlerde HBV DNA varlığı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. . Kongre / Kurs Kitabı P89, s357
* Uluhan R, KMTD Çalışma Grubu. Türkiye’de Donörlerde Kan Grubu Dağılımının Çeşitli Kan Merkezlerindeki Verilerle Saptanması. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P94, s362
* Kılıç NB, KMTD Çalışma Grubu. Kan Merkezlerinde Personel Dağılımı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Kılıç NB, KMTD Çalışma Grubu. Kan Merkezlerinde Teknik Donanım. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Kılıç NB, KMTD Çalışma Grubu. Tam Kan ve Kan Ürünü İstem Oranları. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Kılıç NB, KMTD Çalışma Grubu. Kan Ürünü İmha Oranı ve Nedenleri. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Kılıç NB, KMTD Çalışma Grubu. Kan Merkezlerinde Tekrarlayan Reaktivitenin Önemi. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Altunay H, KMTD Çalışma Grubu Türkiye’de Kan Merkezlerinde 1995/1999 Yılları Arasında HbsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL Seroprevalansı. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya
* Altunay H, Emakdaş G, Koçak N, Erdemoğlu A, Bozbıyık T, Çavuşlu Ş. Kan Donörlerinde Human Parvo Virus B19 Taraması. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-29 Eylül 2000, Kapadokya. Kongre / Kurs Kitabı P91, s359
* Çavuşlu Ş, Öncül O, Altunay H, Özsoy MF, Koçak N. Çeşitli yaş gruplarında Tetanoz Toksoid IgG Antikor Seroprevalansı. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya. Program ve Özet Kitabı, P14-25, s:399
* Zekey T, Altunay H, Koçak N, Çavuşlu Ş Vankomisin ve Teikoplanin direncinin disk diffüzyon, ATB srepve E-test ile araştırılması. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya. Program ve Özet Kitabı, P14-44, s:385
* Çavuşlu Ş, Öncül O, Altunay H, Özsoy MF, Koçak N, Cimin V. Kronik Hepatit B Virus İnfeksiyonu Saptanan Olgularda Serum Alanin Transferaz Düzeyi ile Karaciğer Histolojisi ile İlişkisi. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 9-11 Kasım 2000, Ankara. Program ve Kongre Kitabı, P-B69
* Çavuşlu Ş, Altunay H, Öncül O, Koçak N, Özsoy MF, Cimin V. Kronik Hepatit B Virus İnfeksiyonlularda Karaciğer Histolojisi ile Serum HBeAg ve anti-HBe İlişkisi. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 9-11 Kasım 2000, Ankara. Program ve Kongre Kitabı, P-B70
* Yıldırım A, Öncül O, Gökahmetoğlu S, Altunay H, Koçak N, Kronik HBV İnfeksiyonlu hastalarda interferon-alfa+lamivudin tedavisinin 12 aylık sonuçları, IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 14-16 Haziran 2001
* Erdem H, Bakıcı MZ, Bakır M, Çavuşlu Ş, Öncül O, Koçak N, Özsoy F. Sivas Bölgesinde infeksiyon etkeni Pnömokoklarda direnç. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2001, Adana. Program Kitabı s. 281-282, P-10/56
* Öncül O, Özsoy MF, Gül HC, Koçak N, Çavuşlu Ş, Pahsa A. Deri Şarbonu: 32 Olgunun İrdelenmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül- 5Ekim 2002, Antalya, P23-02, s:390
* Koçak N. Asker Donörlerde HBsAg Seroprevalansı (8 yıllık trend). VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim- 2 Kasım 2002, Ankara. Simpozyum Kitabı, P-45, s:71
* Koçak N, Özbayburtlu Ş, Hepgül S, Öncül O, Koşan E, Aksu Y, Yılmaz G. Marmara Depreminin Istanbul Bölgesinde Donör Sayisi Ve Donörlerdeki Insan Immun Yetmezlik Virusu, Hepatit C Virusu, Hepatit B Virusu Ve Sifiliz Seroprevalans Oranlarina Etkisi. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2003, İstanbul
* Koçak N, Sönmezoğlu M, Çetinkaya F, Özbayburtlu Ş, Hepgül S, Öncül O, Koşan E, Aksu Y, Merdanoğulları E, Üçışık AC, Erbil E, Yılmaz G. İstanbul’da Farklı Kan Merkezlerinde Alınan Donör Kanlarında Üç Yıllık HBV, HCV Ve HIV Seroprevalans Oranlarının Karşılaştırılması. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2003, İstanbul
* Koçak N, Hepgül S, Özbayburtlu Ş, Altunay H, Özsoy MF, Öncül O, Koşan E, Aksu Y, Yılmaz G, Pahsa A. İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde İnsan İmmun Yetmezlik Virusu, Hepatit C Virusu, Hepatit B Virusu Ve Sifilizin 1987-2002 Yılları Arasındaki Seroprevalans Oranları. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2003, İstanbul
* Aksoy ŞM, Koçak N, Tasalı B. İntravenöz Kanülasyonda Başarıyı Arttıran Ayrıntılar. 1. Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Kemer, Antalya
* Koçak N, Akçam FZ, Yaylı G. Perikardit ile Seyradan bir Kabakulak Olgusu. XXXI Türk Mikrobiyoloji Kongresi, P-182, 19-23 Eylul 2004, Kuşadası-Aydın
* Koçak N, Akçam FZ, Yaylı G. Patognomonik Döküntü ile Seyreden bir Menengokoksemi ve Menenjit Olgusu. XXXI Türk Mikrobiyoloji Kongresi, P-292, 19-23 Eylul 2004, Kuşadası-Aydın
* Koçak N. 20 Yaş Grubu Komando Adayı Askerlerde HBsAg Seroprevalansı. VII. Ulusal Viral Hepatit KOngresi, 24-28 Kasım 2004, Ankara. Kongre Kitabı, p59, s124
* Koçak N. Komando Adayı Askerlerde Böigelere Göre HBsAG Seroprevalansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya. Kongre Kitabı, p56, s154

Diğer Yayınlar:


Kitap Editörlüğü:

* Acar N, Uluhan R, Koçak N, Alpay T. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, 04-07 Eylül 2001 Trabzon. Kurs Kitabı
* Acar N, Uluhan R, Koçak N. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (V), 04-07 Eylül 2001 Trabzon. Kurs Kitabı
* Acar N, Altunay H, Bayık M, Kılıç NB, Koçak N, Masatlı R, Merdanoğulları E, Uluhan R. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu, 17-22 Ekim 2002 Antalya. Kurs Kitabı
* Acar N, Canatan D, Heper Y, Kılıç NB, Koçak N, Masatlı R, Uluhan R. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VI), 17-22 Ekim 2002 Antalya. Kurs Kitabı.
* Uluhan R, Kılıç NB, Koçak N. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VIII), 12-16 Aralık 2005 Antalya. Kurs Kitabı

Kitap Bölümü:

* Acar N, Akalın H, Karakoç EA, Koçak N, Otağ F, Merdanoğulları E. Kan Merkezleri Klinik İlişkisi, Sorunlar ve Çözümleri. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Eğitim Seminerleri Kitapçığı 1998 (ilk baskı)
* Koçak N. İnfeksiyöz tarama testleri. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 24-29 Eylül 2000. Kongre / Kurs Kitabı P94, s.362
* Koçak N, Altunay H, Çetinkaya F, Alpay T. Proseslerde Ölçme, Analiz. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, 04-07 Eylül 2001 Trabzon. Kurs Kitabı s81-87
* Töre O, Koçak N, Keskin Ş. İnsan Kaynakları ve Personel Akreditasyonu. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, 04-07 Eylül 2001 Trabzon. Kurs Kitabı s89-103
* Koçak N. Türkiye Kızılay Derneği & Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu Eğitim Notları Kitabı, Ankara 2001
* Koçak N. Dokümentasyon Sisteminde Kalite Kontrol. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu, 17-22 Ekim 2002 Antalya. Kurs Kitabı s47-50
* Kılıç NB, Altunay H, Aydınok Y, Koçak N, Masatlı R. Değerlendirme IV: Kan Komponentleri. Ulusal Kan Politikası ve Rehberler Kursu 2004, Kurs Kitabı. (Avrupa Birliği Rehberi) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu vıı. 15-19 Nisan 2004, Antalya
* Koçak N. Hastane Transfüzyon Komiteleri. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu IX. 28 Ekim-1 Kasım 2006, Kurs kitabı s222-225, Antalya

Kitap Bölümü Çevirisi:


* Koçak N. Robert F. Betts, Stanley W. Chapman ve Robert L. Penn’in editörlüğünde “Reese and Bett’s A Practical Approach to Infectıous Dıseases” isimli kitabın “SEPSİS sayfa 19-67” bölümünün çevirisi. Reese ve Betts’in İnfeksiyon Hastalıklarına Pratik Yaklaşımlar. 2005 İstanbul Medikal Yayıncılık, Çapa, İstanbul. Türkçe Çeviri editörü Tabak F
* Koçak N. Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components 9th edition. Recommendation No. R (95) 15. Council of Europe, January 2003, Germany. Türkçe çevirisi, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Nisan 2004, İstanbul

Kitapçık Bölümleri:

* Acar N, Akalın H, Karakoç EA, Koçak N, Otağ F, Merdanoğulları E. Kan Merkezler Klinik İlişkisi, Sorunlar ve Çözümleri. Damla, sayı 27. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Der. Bülteni Aralık 1998
* Koçak N. Transfüzyon Pratiği. Kan, sayı 1, Eskişehir Kan Merkezi, Haziran 2002.
* Koçak N. Olağanüstü Hallerde Kan ve Kan Ürünleri Temini, Depolanması, Muhafazası ve Dağıtımı, 02 Mart 2007, İzmir

Düzenlediği Bilimsel Toplantılar:

* Seferberlik ve Savaş Halinde Kan Bankacılığı Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2015 Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Harbiye/İstanbul

Düzenleme Kurulunda Yer Aldığı Bilimsel Toplantılar:

* VIII. European Congress of of the Internatıonal Society of the Blood Transfusion (ISBT), 5-9 July 2003, Istanbul
* Olağanüstü Hallerde Kan ve Kan Ürünleri Temini, Depolanması, Muhafazası ve Dağıtımı, 02 Mart 2007, İzmir

Sempozyum Başkanlığı:

* Koçak N, Hastanelerde Bütçe Yönetimi ve Döner Sermaye Uygulamaları, 30-31 Mayıs 2013, Erzurum
* Koçak N, Seferberlik ve Savaş Halinde Kan Bankacılığı Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2015 Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Harbiye/İstanbul

Oturum Başkanlığı:

* Koçak N, Kanın Hazırlanması, Saklanması ve Nakli. Kan Merkezleri Hekim Dışı Sağlık Personeli Kursu. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu vıı. 15-19 Nisan 2004, Belek, Antalya
* Koçak N, Kan Bağışçısına Yaklaşımın Önemi. Donör Sorgulama Formu (DSF) Kullanımı ve Bağışçı Seçiminde Etkinliği. VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu. 12-16 Aralık 2005
* Koçak N, Biyoemniyet. Temel Kurs. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu VII. 03-07 Kasım 2008, Belek, Antalya
* Koçak N, Kan Merkezlerinde İmmünohematolojik Testler. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII. 03-07 Kasım 2009, Antalya

Dergi Yayın Kurulu Üyeliği:

* Blood Banking and Transfusion Medicine. Journal of Blood Banks and Transfusion Society of Turkey. ISSN 1304-2718
* The Anatolian Journal of Clinical Investigation. ISSN 1306-8814 / ISSN 1307-1173 (E)

Kongre/Kurs Konuşmaları:

* Koçak N, Kan Grubu Antijenleri Genetiği. Birinci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu. 17-21 Mart 1997 Adana-Mersin
* Koçak N, İnfeksiyöz tarama testleri. 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 24-29 Eylül 2000. Kongre / Kurs Kitabı s.259-264 Kapadokya
* Koçak N, Kan ve Kan Komponentleri Tanımı, Özellikleri. “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Kocaeli Üniversitesi, Kan ve Kan Ürünleri Sempozyumu" 26 Ocak 2001 Kocaeli
* Koçak N, Kan Bankası-Klinik ilişkisi. “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Sempozyumu" 23 Şubat 2001, Muğla
* Koçak N, Kan Bankası-Klinik ilişkisi. “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği- GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kan ve Kan Ürünleri Sempozyumu" 18 Nisan 2001, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
* Koçak N, Donör Seçimi. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, Kan Gruplarının Saptanması. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, Kan Bankalarında Kalite Güvencesi. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, İmmünohematolojik Temel Prensipler. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul.
* Koçak N, Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Donöre Yaklaşım. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, İnfeksiyöz Tarama Testleri ve Kalite Kontrol. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, Temel Transfüzyon Komplikasyonları ve Geri Bildirimin Değerlendirilmesi. Türkiye Kızılay Derneği, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu 23 Mart-22 Mayıs 2001, İstanbul
* Koçak N, Biyolojik Ajanların Neden Olduğu Hastalıkların Klinik Tanı ve Tedavileri. Biyolojik savaşta Etkin Rol Oynayan Patojenler, Yaptıkları Hastalıklar, Laboratuvar Tanısı ve Korunma Yolları Paneli. 25 Ocak 2002, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
* Koçak N, Transfüzyon pratiği, “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kan ve Kan Ürünleri Simpozyumu”. 29 Mart 2002, İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce
* Koçak N, Proseslerde Ölçme, Analiz. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, Kurs Kitabı s81-87. 04-07 Eylül 2001 Trabzon
* Koçak N, İnsan Kaynakları ve Personel Akreditasyonu. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, Kurs Kitabı s89-103. 04-07 Eylül 2001 Trabzon
* Koçak N, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu, Türiye Kızılay Derneği ile Kan Merkezler ve Transfüzyon Derneği, 23 Mart 2001-22 Mayıs 2001
* Koçak N, Dokümentasyon Sisteminde Kalite Kontrol. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu, Kurs Kitabı s47-50. 17-22 Ekim 2002 Antalya
* Koçak N, Ulusal Kan Politikası ve Rehberler Kursu, Kan Komponentleri (Avrupa Birliği Rehberi) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu vıı. 15-19 Nisan 2004, Antalya
* Koçak N, Kan ve Kan Komponentleri Tanımı, Özellikleri. “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Türk Kan Vakfı, Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu" 20 Şubat 2006 Isparta
* Koçak N, Kan ve Kan Komponentleri Tanımı, Özellikleri. “Sağlık Bakanlığı-Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Türk Kan Vakfı, Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu" 21 Şubat 2006 Burdur
* Koçak N, Hastane Transfüzyon Komiteleri. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu IX. 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya
* Koçak N, Olağanüstü Hallerde Kan ve Kan Ürünleri Temini, Depolanması, Muhafazası ve Dağıtımı, 02 Mart 2007, İzmir
* Koçak N, Asker Hastanelerinde Kan Hizmeti Nasıl Olmalı? Bölge ve Çevre Hastaneleri Kan Hizmetleri Sempozyumu, 19 Şubat 2010, Kasımpaşa, İstanbul
* Koçak N, Seferde Kan Hizmetleri. Genelkurmay başkanlığı, Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Seferde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 18 Haziran 2010, Erzurum
* Koçak N, Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, saklanması ve Nakli, Aferez. III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 24-28 Kasım 2010. Kongre / Kurs Kitabı Belek-Antalya
* Koçak N, Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar (I). IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 14-18 Aralık 2011. Kongre / Kurs Kitabı, Belek-Antalya
* Koçak N, Biyoemniyet. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 18-22 Kasım 2012. Kongre / Kurs Kitabı, Side-Antalya
* Koçak N, Acil Durumlar ve Felaketlerde Kan Bankalarının Organizasyonu VI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 27 Kasım-01 Aralık 2013, Antalya
* Koçak N, Hastanelerde Bütçe Yönetimi ve Döner Sermaye Uygulamaları, 30-31 Mayıs 2013, Erzurum
* Koçak N, Tanı Koymak için Bilmek Lazım (Transfüzyon Reaksiyonları). Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (VII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, 02 - 06 Aralık 2014, Antalya
* Koçak N, Bilgi Yönetim Sistemleri. VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 14-18 Aralık 2015. Kongre / Kurs Kitabı, Belek-Antalya

Katıldığı Kurslar:

* İmmünoloji Kursu. 7-8 Eylül 1993, Ankara
* İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında PCR Uygulamaları. 26. Mikrobiyoloji Kongresi, 11 Nisan 1994 Antalya
* “Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı-I” Kursu, 17-21 Mart 1997 Mersin-Adana
* İkinci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu, 15-20 Mart 1998 Bursa
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Günleri-I “Kan ve Komponentlerinin Lökositten Arındırılması Kursu” 6-7 Mayıs 1999 Serpil Akdağ Kan Merkezi, Ankara
* "Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı-III” Kursu, 31 Ekim-5 Kasım 1999, Antalya
* 4. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu, 24-29 Eylul 2000, Kapadokya
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi konulu “Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı-V” Kursu, 04-07 Eylül 2001 Trabzon
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu, 17-22 Ekim 2002 Antalya
* Kan ve Kan Ürünleri ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Moleküler Biyoloji Yöntemlerinini Kullanımı Kursu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve İstanbul Tıp Fakültesi, 2-5 Nisan 2003, İstanbul
* Ulusal Kan Politikası ve Rehberler Kursu. 15-19 Nisan 2004, Antalya. http://kmtd.org.tr
* 3rd International Thalessemia Summer School and European School of Transfusion Medicine, 20-25 Nisan 2004, Antalya, Türkiye.http://www.kmtd.org.tr/kongre/index.html
* İnfeksiyon Okulu 2005, Türk İnfeksiyon Vakfı, 24-31 Ağustos 2005, Van
* Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VIII), 12-16 Aralık 2005, Antalya
* Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu IX, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya
* VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu. 12-16 Aralık 2005, Antalya
* New Trends in Clinical Proteomics Symposium, Medical Biochemistry Scientific Activities. Proteomics Society. 02 June 2011, İstanbul
* 1ST Anatoian Blood Days, 17-18 November 2012, Side, Antalya
* Writing Medical Manuscripts in English, Global Editors and Grand Health Certify That, 21-22 Eylül 2013, İstanbul
* 2ND Anatoian Blood Days, 25-27 November 2013, Belek, Antalya
* 3RD Anatoian Blood Days, 29 November-02 December 2014, Belek, Antalya
* Mezuniyet Sonrası Viral Hepatit Kursu, 17-18 Ocak 2015, Antalya
* Serious Hazars of Transfusion Annual Symposium 2015. The SHOT Steering Group. 27 June 2015, London

Projeler:

* Akut Viral Hepatitlerin Klinik Değerlendirmesi, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1997-1998
* Tip II DM ve HCV İlişkisi, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1997-1999
* Hepatit B Aşı Etkinliğinin Araştırlması, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1997-1998
* Donörlerde Sıtma Taraması, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1998-1999
* Pseudomonas aureginosa’nın Antibiyotik ve Antiseptik Duyarlılıkları, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1999-2000
* Serum Aminotransferaz Değerleri Normal ve Anti-HCV Pozitif Hastaların Değerlendirilmesi, Araştırma projesi, proje görevlisi, 1999-2000
* Gebelerde Antikor Tarama Sonuçları, Araştırma projesi, proje görevlisi, 2000-2001
* Multi transfüzyon Yapılanlarda Posttransfüzyon Hepatitler, Araştırma projesi, proje görevlisi, 2000-2001
* Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik destek Projesi, 23-24 Mayıs 2013, Toplam Kalite Yönetimi ve Hemovijilans üzerine Eğitim
* Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik destek Projesi, 30 Ekim, 01 kasım 2013, İlerleme Raporu ve Bilgilendirme Toplantısı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

* Viral Hepatitle Savaşım Derneği
* Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
* Türkiye Klinik Mikrobiyoloji Derneği
* Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Aldığı Sertifikalı Eğitimler:

* Hava ve Uzay Tababeti, Uçuş Tabipliği Kursu, Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi ESKİŞEHİR, 1988
* Kalite Güvencesi ve Yönetim, Türk Standartları Enstitüsü,1998
* Kalite Sistem Dokümentasyonu, Türk Standartları Enstitüsü, 1998
* TS-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü,1999
* TS-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Tetkikçi Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 1999
* Tıbbi NBC Eğitimi, GATA, 1994
* Hibridoma Teknolojisi, Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Kursu V, TUBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, 24-28 Eylül 2001, GEBZE
* Yeterlilik Belgesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK), 2005
* Certificate of Animal use in Experimental Research, GATA, 2008
* Temel Kalite Kavramları, Takım Olma, Süreç Yönetimi ve Özdeğerlendirme, Dz.K.K., Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 2008
* İstatiski Süreç Kontrol, Performans Yönetimi, Süreç İyileştirme Teknikleri ve Stratejik Yönetime Giriş, Dz.K.K., Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 2008
* Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (TR-403.06) Temel Eğitim Kursu, 09-10 Ocak 2008, Isparta
* Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Sağlık Bakanlığı, İlaç eczacılık Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos, 2009, Ankara
* Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010
* Kan Hizmet Birimleri Denetçi ve Denetçi Eğitici Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitici Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı,2011
* Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifika Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011
* İnovasyon Teknikleri (Faydalı Yenilikçilik) Eğitimi, 11 Ekim 2011, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* Planlama ile Yönetim Teknikleri (HOSHİN Planlaması ve 7 Yönetim Aracı), 04-05 Haziran 2012, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* 4. Eğitici Gelişimi Kursu, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 21 Eylül 2012, İstanbul
* TOT on Training and Moderation Techniques for Blood Transfusion Trainers, C3 Trainer, GFA Consulting Group, 2013
* Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Eğitici Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013
* “Kanın Uygun Klinik Kullanımı”, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013
* Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkiye’de Kan Transfüzyon Sistemi, Ulusal Anket üzerinde Çalıştay, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013
* Yönetimde Karar Verme Eğitimi, TODAİE, 13 Ocak 2014, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* Stratejik Yönetim Eğitimi, TODAİE, 15 Ocak 2014, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* Eğiticilerin Eğitimi, 20-23 Ekim 2014, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* Beyin Dili Programlama (NLP) Eğitimi, 9-10 Haziran 2015, MSB SATEM Komutanlığı, Ankara
* Sivil Uçuş Tabipliği Tazeleme Kursu, Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi ESKİŞEHİR, 2016