TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA ÇAMLICA Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Nedir?

Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla, insan hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlığın yararı için kullanılmakta olan radyoaktivite, hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan bir oranda uygulanmakta, başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, birçok hastalıkta hasta için son derece kolay ve rahat tedavi olanağı da sunmaktadır. Tüm bölümlere ait sintigrafik teşhis metodlarını içeren  Medicana Çamlıca Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nde; guatr hastalıkları teşhis, kalp sintigrafisi, tüm vücut kemik, böbrek, akciğer, karaciğer, safra yolları, gözyaşı yolları sintigrafisi, pediatrik böbrek ve gastrointestinal sistemin çekimleri, beyin sintigrafisi, infeksiyon takibi, ayrıca kemik yoğunluğu ölçümü yapılabilmektedir. 
Yapılan tetkiklerin genel olarak hastaya verdiği radyasyon dozu bilgisayarlı tomografiden alınan dozdan daha azdır.
 Nükleer Tıp Bölümümüzde yapılan uygulamalar:

 • Myokard perfuzyon sintigrafisi (iskemik koroner kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinin takibinde,      anjiyografi, by-pass öncesi ve sonrası kontrollerinde kalp sintigrafisi ile Kardiyoloji Bölümü'ne destek olmaktadır)
 • Kemik Hastalıkları (Kemik sintigrafisi, Tüm vücut kemik sintigrafisi, 3 fazlı kemik sintigrafisi, Lökosit işaretleme.
 • Böbrek-Genital Sistem Hastalıkları (Dinamik ve Statik böbrek sintigrafileri, VUR, Testis sintigrafisi)
 • Gastro-İntestinal Sistem Hastalıkları (Mide-Barsak, Karaciğer, Safra yolları hastalıkları) GİS kanama tespiti, Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması Mide boşalma süresi hesabı,Gastroözefagial reflü,Meckel sintigrafisi
 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Pulmoner emboli'de Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi, 
 • Göz Yaşı Yolları tıkanıklıklarında Gözyaşı Yolları Sintigrafisi, 
 • Tükrük Bezi hastalıklarında Tükrük Bezi Sintigrafisi, 
 • Enfeksiyon, abse, sebebi bilinmeyen ateşte, Ga-67 veya İşaretli Lökosit Sintigrafisi, 
 • Diyabetik ayakta İşaretli lökosit sintigrafisi, Kemik İliği Sintigrafisi                          
 • Tl-201 Tümör taramaKanser  
 • Diğer:
 • Kemik iliği sintigrafisi 
 • H.pilori bakterisi tesbitinin (C-14 Üre nefes testi)                                                               
 • Radyonüklid venografi
 • Lenfosintigrafi(sentinal lenfnodu sintigrafisi)
 • Tl-201/Tc-99m MİBİ  Tümör tarama
 • Ga-67 sintigrafisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Apse sintigrafisi
 • Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama
 • In-111-işaretli trombositle trombus sintigrafisi
 • Sintimammografi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü