Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege  Üniversitesi  Tıp Fakültesi-1993


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-1999


Mesleki Deneyim

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 1999-2021


Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem

Pet-Bt Kanser Tanı,Evreleme, Tedaviye  Yanıt  Sintigrafi  Troid Hastalıkları, Kanser, Zehirli Guatr  Galyum, 68 Prostat Ca Tanı ve Tedavisi  Meme Ca Sentinel  Lenf Nodu, Gama Prob   Çalışmaları  Nöroendokrin Tm Tanı ve Tedavisi


Bilimsel Yayınlar