Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üni.Tıp Fak. 1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üni.Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD.1998

Mesleki Deneyim

Ordu ili Akkuş ve Kumru ilçeleri sağlık ocağı

Bursa/Orhaneli Devlet hastanesi

Niğde merkez Verem Savaş Dispanseri

Uludağ Üni.Nükleer tıp ABD 1993-1998

AOS.Onkoloji Hast.1998-2011

Burtom Nükleer tıp merk 2011-2017

Medicalpark Bursa Hast. 2017-2019

Medicana Bursa Hast. 2019--

Tıbbi İlgi Alanları

PET/BT ve Sintiragrafik tetkikler

Radyonüklid tedaviler

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar