Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Faktültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2006
Mesleki Deneyim
2009-2018 AVRUPA GAZZE HASTANESİ
Tıbbi İlgi Alanları

ARTROPLASTİ
TRAVMA
DEFORMİTE CERRAHİSİ
ARTROSKOPİ

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar