Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar