Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011