Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2015
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar