Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 2014

Mesleki Deneyim
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı (2010-2014)
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, (2014-2016)
Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi (2016)
Arnavutköy Devlet Hastanesi (2016-2020)

Seminer eğitim ve sempozyumlar:

Kaunas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, LİTVANYA; IFMSA (2003)

III. HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

IV. HLA Sistemi ve Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar Sempozyumu; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005

23. Avrupa İmmunogenetik ve Histokompatibilite Kongresi ve 17. Alman İmmünogenetik Derneği Genel Toplantısı; Ulm, Almanya, 2009

Endometrial Biyopsi ve Küretaj Materyallerine Yaklaşım Kursu; Çukurova Patoloji Derneği, Adana, 2010

Endokrin Patoloji Kursu; Çukurova Patoloji Derneği, Adana, 2010

Baş Boyun Patolojisi Kursu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi; Eskişehir, 2010

20. Ulusal Patoloji Kongresi; Eskişehir, 2010

Kemik İliği Patolojisi Kursu; Ankara Patoloji Derneği, 2011

GİS Polipleri-Polipozis Sendromları Kursu; Çukurova Patoloji Derneği, Adana, 2011

Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi Kursu, 21. Ulusal Patoloji Kongresi; İzmir, 2011

21. Ulusal Patoloji Kongresi; İzmir, 2011

Patoloji Kış Okulu; Ankara Patoloji Derneği, 2012

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı; Mustafa Kemal Üniversitesi, 2012

22. Ulusal Patoloji Kongresi; Antalya, 2012

Patoloji Kış Okulu; Ankara Patoloji Derneği, 2013

Gastrointestinal Patolojide Güncelleme, Patern Analizleri ve Raporlamada Kritik Noktalar Kursu; Çukurova Patoloji Derneği, Adana, 2014

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Cytological, histopathological and clinical correlation at differential diagnosis of granulomatous mastitis- malignancy.
Ozgur T, Atik E, Toprak S, Gökçe H, Sengul N, Temiz M
Virchows Archiv 2012, 461 (Suppl 1): PS-17-065

Büllöz Pemfigoid’de histopatolojik/ direk immünfloresan bulgular ile klinik bulguların değerlendirilmesi.
Şengül N, Atik E, Özgür T, Gökçe H, Bülbül Şen B, Rifaioğlu EN, Ekiz Ö
Türk Patoloji Dergisi 2012, 28: P111

Epitelyal Dalak Kisti olgu sunumu.
Gökçe H, Şengül N, İpci Ö, Temiz M, Özgür T, Davran R
Türk Patoloji Dergisi 2012, 28: P296

Vokal kord yerleşimli soliter ekstramedüller plazmasitom olgusu.
Gökçe H, Atik E, Dağlı AŞ, Toprak S, Şengül N
Türk Patoloji Dergisi 2011, 27: P61

Rüptüre meme protezi sonucu gelişen aksiler lipogranülom olgu sunumu.
Hakverdi S, Gündeşlioğlu Ö, Yaldız M, Şengül N, Toprak S
Türk Patoloji Dergisi 2010, 26: P155