Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1997)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (2004 İç Hastalıkları -2010 Endokrinoloji)
Mesleki Deneyim
International Medicana Hastanesi, Endokrinoloji Departmanı, Ankara (Ağustos 2020)

Liv Hospital, Endokrinoloji Departmanı, Ankara (Ekim 2018-Ağustos 2020)

Uluslararası Proje Koordinasyon Yürütme Laboratuvarları Direktörü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ek görev olarak (Kasım 2016 –Ekim 2018)

Misafir Öğretim Üyesi, TOBB Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2018-2019 Öğretim Yılı

Misafir Öğretim Üyesi, TOBB Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-2018 Öğretim Yılı

Doçent Doktor, Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, ANKARA (10.27.2016-Ekim 2018)

Ziyaretçi Bilim Adamı (Visitor Scientist), University of California Los Angeles (UCLA), Division of Endocrinology/Caifornia, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri (2015-2016)

Doçent Doktor, Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, ANKARA (2013-11.20.2015) /

Yardımcı Doçent Doktor, Öğretim Üyesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, ANKARA (2011-2013)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, ANKARA (2010-2011)

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İhtisası, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, ANKARA (2007-2010)

İç Hastalıkları Uzmanı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL (2006-2007)

İç Hastalıkları Uzmanı, Türk Görev Taburu, Prizren, KOSOVA (2004-6ay)

İç Hastalıkları Uzmanı, Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İSTANBUL (2004-2006)

İç Hastalıkları İhtisası, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL (2000-2004)

Pratisyen Doktor, Revir Baştabibi, Ulaş Garnizonu/Çorlu/TEKİRDAĞ (1998-1999)
Tıbbi İlgi Alanları

Diabetes Mellitus,
Tiroid Hastalıkları,
Obezite (Şişmanlık),
Erkekte İnfertilite/Hormon yetersizlikleri,
Polikistik Over Sendromu,
Hipofiz Hastalıkları,
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları,
Gebelerdeki Endokrinolojik Hastalıklar