Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Mesleki Deneyim
Ege Üni. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A:D 1993-2004
İzmir Central Hospital 2000-2004
Özel Kent Hastanesi 2004-2019
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Epidermolizis büllosa ve anestezi

Karaciğer transplantasyon ve anestezi yöntemleri

Kalp transplantasyonunda anestezi ve deneyimlerimiz

Aort cerrahisinde anestezi