Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya-2008
Mesleki Deneyim
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özel Baki Uzun Hastanesi
Özel Egepol Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar
1. Vascular Endothelial Growth Factor Level in Serum of Diabetic Patients With Retinopathy. Annals of Ophthalmology 2007; 39 (3): 205-8 Cavusoglu AC, Bilgili S, Alaluf A, Doğan A, Yilmaz F, Aslanca D, Karaca B, Yüksel B, Topaloglu E.
2. Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Diabetic Nephropathy Progression. Medicinal Chemistry Research 2007; 16 (4): 162-9 Cavusoglu AC, Bilgili S, Dogan A, Aslanca D, Yılmaz F and Karaca B
3. Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda Serum 25 (0H) Vitamin-D Düzeyi ve Hiperparatiroidi. Türk Romatoloji Dergisi 2007; 22: 20-3 Kaya T, Ulutaş Ö, Çelebiler AÇ, Aslanca D, Göksel Karatepe A, Günaydın R, Karaca B
4. Hemodiyaliz Hastalarında Serum Paraoksanaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(1): 15-21 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, E.Belten, B.Karaca
5. Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(2): 59-65 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, K.N. Tutucu, K.Akıllı, B.Karaca
SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beta Talasemi Taşıyıcı Prevalansı. SB İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 12(2): 41-44, 2006. Aydan Çavuşoğlu, Dilek Aslanca, Feray Yılmaz, Aylin Doğan, Turgut Önman, Nuriye Uzuncan, Baysal Karaca