Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi (1991)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Muhittin Ülker Acil Yardım (Trafik Hastanesi)
Mesleki Deneyim
Yüksek İhtisas Hastanesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi Kardiyoloji ABD Öğretim Üyesi (halen)
Medicana Ankara Hastanesi
LIV Hospıtal Ankara
Tıbbi İlgi Alanları

Koroner anjiyografi veya stent
Kronik total oklüzyonun tedavisi
Mitraclip
TAVI ameliyat ihtiyacı olmaksızın kapak takılma işlemi
Hipertrofik kardiyomiyopati
EVAR
Periferik after hastalığı (atardamar tıkanıklığı)
Patent foramen ovale
Atrial septal defekt
Ventriküler septal defekt

Fistül Koil Embolizasyon


Özellikli İşlem

Kompleks Koroner Anjiyoplasti
Kapak Hastalıklarının Perkutan Girişimsel Tedavisi
Yapısal ve Konjenital Kalp Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
Periferik Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi

Bilimsel Yayınlar