Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi      /    1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi      /    2013
Mesleki Deneyim
Cumhuriyet Üniversitesi - Öğretim Görevlisi 2015/ Devam Ediyor
Sivas Numune Hastanesi - Gastroenteroloji Uzmanı – 2013/2015
Cumhuriyet Üniversitesi - Gastroenteroloji Uzmanı – 2009/2013
Sivas Numune Hastanesi – İç Hastalıkları Uzman – 2006 / 2009
Şarkışla Devlet Hastanesi – İç Hastalıkları Uzmanı – 2004 /2006
Kayseri Erciyes Üniversitesi – İç Hastalıkları – 1999/2004
Yozgat Çekerek Sağlık Ocağı – 1997 / 1999
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

  Endoskopi

  Kolonoskopi

  Rektoskopi

  Polidektomi

  Endoskopik mukozal rezeksiyon

  Gis stent yerleştirme

  Çölyak hastalığı

  Crohn ve ülsereatif kolit

  İnflamatuar bağırsak hastalığı

  Reflü hastalığının tanısı ve tedavisiERCP işlemi ile safra yolları ve pankreasın görüntülenmesi ve bu yollarla ilgili hastalıkların tedavisi

  Gastrit ve ülser hastalığının tanısı ve tedavisi

  Dispepsi denilen sindirim bozukluğunun araştırılması, tanısı ve tedavisi

  Sindirim sistemi kanserlerinin erken teşhisi ve tedavisi

  Sindirim kanalındaki kanamaların teşhisi ve tedavisi

  Kronik ishallerin, kabızlığın araştırılması teşhisi ve tedavisi

  Sindirim sistemindeki kansere yol açabilen poliplerin tespiti ve temizlenmesi

  Karaciğer hastalıklarının teşhisi ve tedavisi

  Hepatitlerin teşhisi, tedavisi ve takibi

  Karaciğer yağlanmasının teşhisi, tedavisi ve takibi