Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Gastroenteroloji Nedir?

Sindirim sistemi kanalında yer alan yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon), anüs denilen makat bölgesi, sindirim sistemi ile ilgili olan karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas gibi organlarımız ile karın içi boşluğunu saran zar olan peritonun hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalına ‘Gastroenteroloji’ denilir.

Gastroenterolog Kimdir?

Gasteroenteroloji bilim dalında uzmanlaşmış doktorlara ‘Gastroenterolog’ adı verilir. Bir başka deyişle gastroenterolog, 6 yıl tıp eğitimi ve 5 yıl süren İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine en az 3 yıl süre ile sindirim sistemi (gastrointestinal sistem) hastalıkları ve bu hastalıkların endoskopik teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda üst ihtisas yapan tıp hekimlerine verilen addır.

Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Sindirim sistemi (gastrointestinal sistem) ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisi gastroenteroloji bölümü tarafından yapılmaktadır. Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanılan üst gastrointestinal sistem endoskopisi (gastroskopi), kolonoskopi, ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi), endoskopik ultrasonografi (EUS), enteroskopi gibi tüm endoskopik işlemler bu konuda uzmanlaşmış gastroenterologlar tarafından uygulanan tanı ve tedavi yöntemleridir. Gastroenterolojinin ilgilendiği hastalıkları kısaca özetlemek gerekirse;

 • Gastrit
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Peptik ülser hastalığı
 • Mide kanseri
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Yemek borusu kanseri
 • Yağlı Karaciğer Hastalığı
 • Hepatitler (hepatit B, hepatit C, otoimmun hepatit, Wilson hastalığı, hemokromatozis, primer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit, alkolik hepatit )
 • Karaciğer sirozu
 • Pankreas hastalıkları (pankreas kanseri, kisti, pankreas iltihapları)
 • Safra kesesi ve safra yolu taşları, kanserleri
 • Huzursuz bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu)
 • Kabızlık
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
 • Çölyak hastalığı
 • Kalın bağırsak (kolon) kanseri
 • Hemoroid, anal fissür, anal fistül
 • Periton (karın zarı) hastalıkları

Gastroenteroloji Bölümünde Uygulanan İşlemler?

Gastroenteroloji Bölümleri bünyesinde bulunan endoskopi üniteleri ve laboratuvarlarımızda uygulanan ileri teknoloji teşhis ve tedavi seçeneklerimiz;

 • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (Gastroskopi)
 • Kolonoskopi
 • ERCP ( Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretografi)
 • Endoskopik Ultrason (EUS)
 • Karaciğer Transient Elastografi (Fibroscan)
 • Gastrointestinal (sindirim) sistemi darlıklarının balon ve buji ile dilatasyonu (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktaki darlıkların balon veya buji yöntemiyle genişletilmesi)
 • Gastrointestinal (sindirim) sistemi darlıklarına endoskopik stent yerleştirilmesi
 • Gastrointestinal kanamalarda skleroterapi, hemoklips, argon lazer plazma uygulaması
 • Özofagus varislerine bant ligasyonu uygulanması
 • PEG ( Perkutan Endoskopik Gastrostomi)
 • Mide balonu ve mide botoksu
 • pH metre, Manometre
 • Karaciğer biyopsisi