Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2018
Mesleki Deneyim
Çat İlçe Devlet Hastanesi 2012-2013
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2013-2014
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2014-2019
Turhal Devlet Hastanesi 2019-2020
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1-Role of Gal-3 and H-FABP in the early diagnosis of acute coronary syndrome
E Atay, M Guzel, R Amanvermez, M T Demir, A K Erenler, E Ozgen, M Yucel
2-The Role of Lactate and Troponin-I Levels in Predicting Length of Hospital Stay in Patients with Carbon Monoxide Poisoning.
Güzel M, Atay E, Terzi Ö, Demir MC, Erenler AK, Demir MT.
3-Value of pulmonary vascular obstruction index for determining thrombolytic therapy
Güzel, M., Soylu, A. I., Salt, Ö. M. E. R., Erenler, A., Tomak, L., Aksu, E. A., Atay, E., Baydın, A.
4-Acil Servise Suda Boğulma Nedeniyle Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi (sözlü bildiri)
Güzel M, Atay E