Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1986
Mesleki Deneyim
Ankara 4. Ana Jet Üssü 1988
Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi 1989
Samsun Doğum evi Hastanesi 2009
Samsun Ana Klinik 2014
Samsun Liman Hastanesi 2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar