Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Anadolu Üniversitesi, 1991

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji, 2001

Mesleki Deneyim

Arhavi SSK Hastanesi (Artvin) (Mecburi Hizmet), 1991-1993
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD., 1993-1998
1998-2001 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakakültesi Erişkin Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, (Uzman Doktor)
2001-2006 Adnan Menderes Üniv.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD., Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, (Yardımcı Doçent)
2006-2011 Adnan Menderes Üniv.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD., Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, (Doçent)
2011-2021 Adnan Menderes Üniv.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD., Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, (Profesör)

Tıbbi İlgi Alanları
Erişkin Onkoloji Hastalarının Tüm Sistemik Tedavileri (Kemoterapi, İmmünoterapi, Hedeflenmiş ve Kişiselleştirilmiş Tedavi) ve Takiplerinin Yönetimi