Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2009
Mesleki Deneyim
Çorum Osmancık Devlet Hastanesi  2010-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar