Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

2006-2012 İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp,/ İstanbul (M.D: 3.58/4)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

2013-2017 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A.H Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (MD: 99.2/100)

Mesleki Deneyim

Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medical Park Hastanesi (2019-2021)

İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Uzman Hekim (2019)

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekim (2017-2019)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çovuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistan Hekimliği (2013-2017)

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştıma Hastanesi : Acil Pratisyen Hekim (2012-2013)

Tıbbi İlgi Alanları

Yenidoğan bebek takibi

Sağlıklı çocuk takibi

Büyüme ve beslenme takibi

Aşılama(özel aşılar dahil) ve bağışıklık takibi

Hasta çocuk muayene ve takibi

Allerjik çocuğa yaklaşım

Astım, allerjik rinit, bronşiolit tanı takibi

Sık tekrarlayan enfeskiyonlar tanı, tedavi ve takip

Bulaşıcı hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, idrar yolu hastalıkları tanı, tedavi, ve takip

Kreş ve okul öncesi detaylı kontrol ve muayeneler

Gelişimin desteklenmesi ve bozukluklarının erken tanısı

Kurs/Sertifika/Sempozyum

1) 09/11/2016 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kurs

2) 04/12/2015 TPK Pratikte Güncellemeler Sempozyumu Pediatrik Radyoloji Kursu

3) 13-15/10/2014 Neonatal Resüstasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası eğitim yeri İstanbul Tıp Fakultesi

4) 15/05/2014 Marmara Fizyoterapi Günleri II Riskli Bebeklerde Tıbbi Tanı, Takip, Fizyoterapi ve Eğitim Yaklaşımı