Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2012


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2013-2017

Mesleki Deneyim

Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medical Park Hastanesi, 2019-2021

İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Uzman Hekim), 2019

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Uzman Hekim), 2017-2019

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (Asistan Hekimliği), 2013-2017

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştıma Hastanesi (Acil Pratisyen Hekim), 2012-2013

Tıbbi İlgi Alanları

Yenidoğan Bebek Takibi

Sağlıklı Çocuk Takibi

Büyüme ve Beslenme Takibi

Aşılama (Özel Aşılar Dahil) ve Bağışıklık Takibi

Hasta Çocuk Muayene ve Takibi

Allerjik Çocuğa Yaklaşım

Astım, Allerjik Rinit, Bronşiolit Tanı Takibi

Sık Tekrarlayan Enfeksiyonlar Tanı, Tedavi ve Takip

Bulaşıcı Hastalıklar, Solunum Yolu Hastalıkları, İdrar Yolu Hastalıkları Tanı, Tedavi, ve Takip

Kreş ve Okul Öncesi Detaylı Kontrol ve Muayeneler

Gelişimin Desteklenmesi ve Bozukluklarının Erken Tanısı

Kurs, Sertifika ve Sempozyumlar

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kurs, 2016

Pratikte Güncellemeler Sempozyumu Pediatrik Radyoloji Kursu, 2015

Neonatal Resüstasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası eğitim yeri İstanbul Tıp Fakultesi, 2014

Marmara Fizyoterapi Günleri II Riskli Bebeklerde Tıbbi Tanı, Takip, Fizyoterapi ve Eğitim Yaklaşımı, 2014