Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2000-2006

Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı, 2006-2006

Göztepe Medeniyet Üniversitesi - Aile Hekimliği, 2006-2008

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları Uzmanlığı, 2008-2012

Mesleki Deneyim

Medicana Kadıköy Hastanesi, 2020-2021

Bahçeşehir Üniversitesi Medicalpark Göztepe Hastanesi, 2014-2020

Silopi Devlet Hastanesi, 2012-2014

Tıbbi İlgi Alanları

Obezite

Tiroid Hastalıkları (Guatr) - Hashimoto, Graves Hastalığı

Diyabet (Şeker Hastalığı)

Metabolik Sendrom

Hipertansiyon

Gıda İntoleransı - Sağlıklı Beslenme

Vitamin eksiklikleri

Ödem

Geriatri (Yaşlı Hastalıkları)

Enfeksiyon Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları