Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2006

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Tıpta Uzmanlık-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları-2012
Yan Dal Uzmanlık-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-Onkoloji-2016

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD 2007-2012
Araştırma Görevlisi-Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD 2012-2013
Araştırma Görevlisi-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD 2013-2016
Uzman Tabip-Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tibbi Onkoloji BD 2017-2019
Uzman Tabip-Hatay Özel Defne Hastanesi, Tibbi Onkoloji BD 2019-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Kanser tedavisi
Kemoterapi
İmmünoterapi ve
Kişiselleştirilmiş tedaviler