Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji AnaBilim Dalı, 1996
Mesleki Deneyim
Özel Esma Hatun Hastanesi, 1996-1997
SB Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 1997-2011
Özel Sema Hastanesi, 2011-2012
Fatih Üniversitesi Sema A.U. Hastanesi, 2012-2014
Çengelköy Medivia Hospital, 2014-2016
Central Hospital, 2016-2017
Florence Nightingale Ataşehir, 2017-Nisan 2021
Tıbbi İlgi Alanları

Anevrizma
Ayrık Omurilik Sendromu
Baş Ağrısı
Bel Fıtığı
Beyin Check-Up
Beyin Kanaması
Beyin Damar Tıkanıklığı
Beyin Tümörleri
Boyun Fıtığı
Epilepsi (Sara)
Gergin Omurilik Sendromu
Hidrosefali
Hipofiz Adenomu
Kafada Şekil Bozukluğu
Kistler
Myelosel
Omurga Kaymaları (Listezis)
Omurga Kırıkları
Omurilik Kanalı Darlığı
Omurilik Tümörleri
Saçlı Derideki Yağ Bezeleri
Sinir Sıkışması

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar* Servikal vertebraların biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulamaları. H. Deda, K. Coşkun, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 5 Sayı 2: 59-64,1995
* Management of tight filum terminale syndrome. M. Selçuki, K. Coşkun.. Surgical Neurology, 50:318-322, 1998
* Pleomorphic Xantoastrocytoma: A case report. M. Selçuki, K. K. Coşkun, C. Ekinci, G. Yavuz, S. Aksoylar, K. Ceyhan. Norol. Bil. D, 15:3, 137-142, 1998
* Glutarik asidemi Tip-I: Vaka Takdimi. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi, C. Yalçınkaya, E. Gündüz. Göztepe Tıp Dergisi
* Pontoserebeller Köşe Epidermoidleri. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi. Göztepe Tıp Dergisi
* Early Protective Effects of Iloprost after Experimental Spinal Cord Ischemia in Rabbits. K. Coskun, A. Attar, H. Tuna, M. F. Sargon, N. Yüceer, R. K. Türker, N. Egemen. Acta Neurochir (Wien) 142:1143-1150, 2000
* The effect of polymorphisms in the promoter region of the MMP-1 gene on the occurence and invasiveness of hypophyseal adenoma Altaş M, Bayrak OF, Ayan E, Bolukbasi F, Silav G, Coskun KK, Culha M, Sahin F, Sevli S, Elmaci İ. Acta Neurochir (Wien) 2010 Sep. 152(9): 1611-7; discussion 1617. Epub 2010 May 4
* Intradural lumbar disc herniation: a case report. Kerman M, Coşkun KK, Şenol N Tıpa Araştırmaları Dergisi: 2011: 9(1): 62-64
* Neuroprotective effects of caffeic acid phenethyl ester on experimental traumatic brain injury in rats. Kerman M, Kanter M, Coşkun KK, Erboga M, Gurel A. J Mol Histol 2012 Feb;43(1):49-57. Epub 2011 Nov 29

Kongre Tebliğleri

* Anevrizma cerrahisinde zamanlama K. Çakıroğlu, A. Ünlü, K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4 Mayıs.1991
* Pituitary adenomas with suprasellar extension. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. EANS Winter meeting, February.1992 Greece
* Suprasellar ekstansiyon gösteren hipofiz tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Prolaktinomaların cerrahi tedavisi ve sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Growth hormon salgılayan 199 hipofiz adenomlu hastanın retrospektif olarak incelenmesi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Cushing hastalığındaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Servikal travmalarda anterior servikal plakla stabilizasyon. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, A. Erdoğan, K. Coşkun. Spinal Kord Travmaları 7-8. Kasım. 1992 Bursa
* İntrakranial kavernöz angiomalar. H.Z. Gökalp, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, Ş. Çağlar, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* III. Ventrikül kolloid kistleri. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, M. Başkaya, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Pontoserebeller köşe epidermoidleri. Y. Kanpolat, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, A. Doğan, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, H. Deda, K. Coşkun. XXIX. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi 4-6.Ekim.1993 – İstanbul
* Surgical treatment in Prolactinomas (Review of 468 cases). H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. World Federation of Neurosurgical Societies, October 17-22, 1993, Mexico
* Servikal vertebra tümörlerinin biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulaması. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, T. Yazar, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Spinal kordun diametrik ölçümleri (Klinik ve deneysel çalışma). Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, K. Coşkun, S. Akyar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Travmatik karotikokavernöz fistüller. Ş. Çağlar, N. Egemen, K. Coşkun, S. Bilgiç, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Travmatik intrakavernöz anevrizmalar. K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, U. Sanlıdirek, Ş. Çağlar, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Acil intrakranial anevrizma cerrahisi. N. Egemen, K. Coşkun, Ş. Çağlar, G. Bademci, C. Temiz. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1996
* Intrathecal Baclofen Therapy for Intractable Spasticity, N. Balak, K. Coşkun, A. Şerefhan, F. Bölükbaşı, N. Ç. Işık, A. İçağasıoğlu, Ç. Çağlar, N. Işık, İ. Elmacı. EANS Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Turkiye
* Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, F. Bölükbaşı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya
* Reoperation Methods and Technique in Pituitary Adenomas. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, R. Sarı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya