Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1986
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Mesleki Deneyim
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Batman Devlet Hastanesi
Özel Batman Hastanesi
Medical Park Uşak Hastanesi
Başakşehir Devlet Hastanesi
Özel Yaşar Hastanesi
Haznedar Medicana Hastanesi
Bahçelievler Medicana Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji, Kadın ürolojisi, Androloji

Özellikli İşlem

Holep , Taş cerrahisi (RİRS),

Bilimsel Yayınlar

      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Yilmaz, E., Ozcan, S., Basar, M., Basar, H., Batislam, E., Ferhat, M., “Music decreases anxiety and provides sedation in extracorporeal shock wave lithotripsy”, Urology, 61(2), 282-286 (2003)

2. Kisa U, Basar MM, Ferhat M, Yilmaz E, Basar H, Caglayan O, Batislam E.”Testicular tissue nitric oxide and thiobarbituric acid reactive substance levels: evaluation with respect to the pathogenesis of varicocele”, Urological Research 32, 196-199 (2004)

3. Basar MM, Yilmaz E, Ferhat M, Basar H, Batislam E. Terazosin in the Treatment of Premature Ejaculation: A Short-term Follow-up. Int Urol Nephrol. 2005 37(4):773-777.

4. Yilmaz E, Batislam E, Basar MM, Tuglu D, Ferhat M, Basar H. The comparison and efficacy of 3 different alpha1-adrenergic blockers for distal ureteral stones. J Urol. 2005 173(6):2010-2

5. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Ferhat Mehmet, Ağras Koray, Tekdoğan Umit Y.: Comparison the efficacy of sildenafil only, sildenafi plus topical EMLA cream and topical EMLA cream only treatments in premature ejaculation. Urology 67: 388-91 (2006).


    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri Kitabında Basılan bildiriler

1. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman, Yılmaz Erdal, Batislam Ertan: Seminal Plasma Transforming Growth Factor-Β (TGF-Β) and Epidermal Growth Factor (EGF) Levels in Patients With Varicocele: The role of testicular functions in varicocele physiopathology. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): MP 02.08.

2. Yılmaz E, Batislam E, Başar M, Tuğlu D, Ferhat M, Başar H. Üreter alt uç taşlarının tedavisinde üç farklı alfa 1 adrenerjik blokürün etkinliği. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, P:70, 2-7 Ekim 2004, Antalya.

3. Kısa Ü, Başar M, Ferhat M, Yılmaz E, Başar H, Çağlayan O, Batislam E. Varikoselde testis dokusunda nitrik oksit (NO) ve Thiobarbituric Acid Substances (TBARS) düzeyleri: Varikosel patogenezi ile ilişkinin değerlendirilmesi. 5.Ulusal Androloji Kongresi, S: 30, SP-01, 5-7 Haziran 2003, İstanbul.

4. Basar, M., Kisa, U., Ferhat, M., Karaca, F., Yilmaz, E., Batislam, E., “Serum leptin levels and the correlation with free and total testosternoe levels in patients with erectile dysfunction”, 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, P-057, Hamburg, Germany, December 1-4, 2002.

5. Basar, M., Yilmaz, E., Ferhat, M., Basar, H., Batislam, E., “Alpha blockers in the treatment of premature ejaculation”, 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, P-169, Hamburg, Germany, December 1-4, 2002.

6. Yılmaz, E., Ferhat, M., Özcan, Ş., Batislam, E., Başar, M., Başar, H., “ESWL sırasında analjezik amaçlı eutetic micture local anesthetic (EMLA)-strech film uygulamasının etkinliği”, S: 277, P402, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.

7. Yılmaz, E., Ferhat, M., Kılıç, D., Başar, M., Batislam, E., Başar, H., “C-Reaktif Protein (CRP) ile ESWL sonrası bakteriyemi ve bakteriüriyi erken teşhis etmek mümkün müdür?”, S: 278, P405, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.

8. Başar, M., Kısa, Ü., Ferhat, M., Karaca, F., Yılmaz, E., Batislam, E., “Erektil disfonksiyonlu hastalarda serum leptin düzeyi ve FSH, LH, serbest ve total testesteron düzeyleri ile ilişkisi”, S: 229, P307, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.


   Ulusal Hakemli  Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yılmaz, E., Batislam, E., Ferhat, M., Başar, M., Mert, Ç., Başar, H., “Üreter alt uç taşlarında ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin başarısını arttırmak üzere kullanılabilecek medikal yardımcı tedaviler”, Üroloji Bülteni, 14, 1418, (2003).