Prostatın Cerrahi Tedavisinde HoLEP Yöntemi

Prostatın Cerrahi Tedavisinde HoLEP YöntemiProstat; idrar kesesinin altına yerleşmiş kestane büyüklüğünde erkek salgı bezidir. İçinden idrar yolu geçer. Buluğ çağından sonra gelişir. Yetişkin erkeklerde meninin bir kısmını sağlar ve meni kanalı da prostatın içinden idrar yoluna açılır. Prostatın idrar yolunu sıkıştırması ve idrar yapmayı zorlaştırmasıyla idrar kesesi zorlanır, kalınlaşır, hassaslaşır. Mesane trabeküle olur, yani girintili çıkıntılı bir hal alır. İleri dönemde çukurlar ve divertiküller oluşur ve böbrekler bozulabilir. Hasta idrar yapamazsa sonda konması gerekir.

40-50 yaş sonrası bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar yolunun etrafından yeni bir doku büyümeye başlar.İçinden geçen idrar yolunu sıkıştırır. Sonradan büyüyen bu dokuya “adenom” denir, kanser değildir. Adenom, hastanın asıl prostatını dışa doğru iterek bir kapsül haline getirir.Zayıf idrar yapma, gece idrara kalkma, sık idrara çıkma,idrarı kesik kesik yapma, idrar yapmada bekleme, idrarı tam boşaltamama gibi şikayetler görülmektedir.

Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar ve gelişen teknolojiyle birlikte, sağlık alanında kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle yeni tanımlanan cerrahi girişim yöntemleri; yüksek tedavi başarısı, hızlı iyileşme süreci, hastane yatış süresinin kısalması ve tedavi sonrasında daha az komplikasyon görülmesi gibi avantajlar sağlamıştır. Bu anlamda, ileri yaştaki erkek hastalarda sık görülen prostat problemleri için başvurulan ve son yıllarda gittikçe daha çok tercih edilen yeni bir cerrahi yöntem de HoLEP tedavisi adı verilen yöntemdir. Son 10 yılda bütün Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yaygın olarak kullanılmakta ve prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmektedir.


HoLEP Tedavisi Nedir?

HoLEP yöntemi; İngilizce “Holmium Laser Enucleation of the Prostate” olarak ifade edilen tedavi yönteminin kısaltmasıdır. Bu yöntemde, ileri yaştaki erkeklerde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelen benign prostat hiperplazisi (BPH) rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan prostat dokusunun idrar yolunu tıkaması probleminin lazer cerrahisi yoluyla giderilmesi amaçlanır. HoLEP tedavisinin en önemli avantajı hastada herhangi bir kesi açılmasına gerek kalmadan, kapalı ameliyatla etkili ve hızlı iyileşmeye olanak veren bir tedavi sunmasıdır.

Mevcut klinik yaklaşımda ilaç tedavisine yanıt vermeyen şiddetli vakalarda kapalı ameliyat yöntemiyle idrar yolundan girilerek prostat bezinin alındığı yöntem olan TUR-P (Transüretral prostat rezeksiyonu) ile açık ameliyatla prostat bezinin çıkarıldığı yöntemlere kıyasla, HoLEP tedavisi daha etkili ve daha az risk barındıran bir yöntem olduğundan, gittikçe daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

HoLEP Tedavisi Kimlere Uygulanır?

İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ve prostat büyüklüğünün arttığı vakalarda cerrahi tedaviye başvurulması kaçınılmazdır. İdrar yollarında prostat büyümesi sonucu tıkanıklığa yol açan her boyutta prostat büyümesinin görüldüğü vakalarda HoLEP yöntemi yüksek başarı oranıyla uygulanabilir.

HoLEP Tedavisi Nasıl Uygulanır?

HoLEP tedavisi uygulamadan önce, hastanın ayrıntılı hastalık öyküsü alınarak detaylı fizik muayene yapılır. Hastada ameliyatın yapılmasına engel teşkil edecek herhangi bir ek sağlık sorununun bulunmadığının tespit edilebilmesi için çeşitli kan ve idrar tahlillerine başvurulması gerekebilir. Ek kronik rahatsızlığı olan hastaların ameliyata hazırlanması için ameliyat öncesinde uygun tedbir ve prosedürler uygulanır. Ameliyat, Spinal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir.

HOLEP ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek yani kapalı olarak yapılır. Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, kapsül halini almış hastanın kendi prostatından ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyüp de idrar yolunu sıkıştıran doku kalmaz.

Dolayısıyla, ameliyat sırasında vücut dışından herhangi bir kesi açılmasına gerek kalmaz.

Ameliyat sonrası 24-48 saat sonrasında sonda çekilir. Ve taburcu edilir. Hasta ameliyat sonrasında aynı gün içinde yeme-içmeye başlayabilir.

HoLEP Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

HoLEP yöntemi; kapalı ameliyat yöntemiyle, herhangi bir kesi veya ek girişime gerek duyulmadan uygulanan bir yöntem olduğundan, prostat cerrahisinde kullanılan diğer girişimlere kıyasla bazı avantajlara sahiptir.

1. Holmium Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.

2. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.

3. Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.

4. Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.

5. Adenomun tamamı çıkarılır. Çıkan dokular tahlile gönderilir.

6. Hastaların çoğu ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.

7. Hasta çok rahat idrar yapar.

8. Her büyüklükte prostata yapılabilir.

9. Prostatın sonradan büyüyen kısmı (Adenom) tamamen çıkarılmış olduğundan dolayı, ileriki senelerde tekrar büyüme çok nadirdir.

HoLEP Tedavisi Hangi Riskleri İçerir?

HoLEP tedavisi; prostata ilişkin hastalıklarda oldukça başarıyla uygulanan bir yöntem olmasına karşın, her cerrahi tedavi yönteminde olduğu gibi bazı risk ve komplikasyonları da beraberinde getirir. Bu anlamda, HoLEP tedavisinin uygulanmasının ardından hastada görülebilecek komplikasyonlar şu şekildedir:

• Ameliyat sonrasında, geçici olarak idrar yaparken yanma hissi ve hafif kanama görülebilir.

• Prostat ameliyatları arasında sfinkter denen idrar tutan kasları en iyi koruyan yöntem HOLEP ameliyatıdır. İdrar tutan kaslar çok iyi görülür, yaklaşılmaz ve çok iyi korunur. Ancak ameliyattan önce idrar tutan sfinkterin tembelleşmiş olması halinde, nadiren bazı hastalarda sonda çekildikten sonra geçici idrar damlamaları görülebilir. Bu damlamalar ilaç ve eksersizlerle bazen birkaç gün , bazen de birkaç hafta içinde düzelir. Kalıcı idrar kaçırma görülmez

• Her çeşit ameliyatta yani TUR, Plazmakinetik veya Greenlight ameliyatlarında olduğu gibi, meni ve mesane boynu açık olduğundan idrar kesesine gider ve sonra idrar ile dışarı atılır. Buna retrograd ejekülasyon denir ve hastanın sağlığını etkileyecek hiçbir zararı yoktur.

• Holmium Lazerin dokuda etki ettiği derinlik 0,4 mm’dir. Bu lazerin 6-7 mm kalınlığındaki kapsülü geçip, erkeklikle ilgili sinirlere zarar vermesi mümkün değildir, dolayısıyla sertleşme üzerine hiçbir zararlı tesiri yoktur.

• Ameliyat sonrasında idrar yolunda yara dokusu gelişimine bağlı olarak idrar yollarına ait organ ve dokularda yaralanma, idrar yolunda tıkanıklık, ciddi kanama ve idrar yolu enfeksiyonu gibi çeşitli komplikasyonlar çok nadirdir.

Prostatın Cerrahi Tedavisinde HoLEP Yöntemi Hakkında Sık Sorulan Sorular

HoLEP yöntemi; İngilizce “Holmium Laser Enucleation of the Prostate” olarak ifade edilen tedavi yönteminin kısaltmasıdır. Bu yöntemde, ileri yaştaki erkeklerde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelen benign prostat hiperplazisi (BPH) rahatsızlığı sonucu ortaya çıkan prostat dokusunun idrar yolunu tıkaması probleminin lazer cerrahisi yoluyla giderilmesi amaçlanır

İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ve prostat büyüklüğünün arttığı vakalarda cerrahi tedaviye başvurulması kaçınılmazdır. İdrar yollarında prostat büyümesi sonucu tıkanıklığa yol açan her boyutta prostat büyümesinin görüldüğü vakalarda HoLEP yöntemi yüksek başarı oranıyla uygulanabilir.

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Ferhat
Üroloji
MEDICANA BAHÇELİEVLER
Profili Gör
Oluşturma: 25.03.2021 09:38
Son Güncelleme: 15.03.2022 03:09
Oluşturan: Mehmet Ferhat
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri