Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gata Tıp Fakültesi Ankara, 2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 2007


Mesleki Deneyim

Pratisyen Hekim; 33. Mknz. P. Tug. K.lığı /Kırklareli. 2000-2003
Uzmanlık Öğrencisi; Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, 2003-2007
Uzman Doktor; İzmir Asker Hastanesi, İzmir, 2007-2011
Yardımcı Doçent; Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, 2011-2014
Doçent Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, 2014-2016
Medicana Çamlıca Hastanesi, 2016-2021
Medicana Ataşehir Hastanesi, 2021-Halen


Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve Bilekten Anjiyografi)
Tıkalı Koroner Arterlerin Balon ile Genişletilmesi ve Stent Yerleştirilmesi
Tıkalı Bacak Damarlarının Balon ve Stent ile Açılma İşlemi
Atriyal Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt ve Patent Ductus Arteriozusun Perkütan Kapatılması (Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatma İşlemi)
Transkateter Aort Kapak İmlantasyonu (TAVI; Daralmış Aort Kapağa Kasıktan Kapak Yerleştirme İşlemi)
Kalp Pili ve Şok Cihazı Yerleştirme

Pacemaker İmplantasyonu (Bir, İki ve Üç Kablolu Kalp Pil Yerleştirme İşlemi)
Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Kolesterol Yüksekliği Tedavisi
Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi
Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi.
Ritim Bozuklukları Tanı ve İlaçla Tedavisi
Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Ekokardiyografi
Transözefageal Ekokardiyografi


Üyelikler

Türk Kardiyoloji Derneği