Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gata Tıp Fakültesi Ankara 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 2007
Mesleki Deneyim
2000-2003: Pratisyen Hekim; 33. Mknz. P. Tug. K.lığı /KIRKLARELİ
2003-2007: Uzmanlık öğrencisi; Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
2007-2011: Uzman Doktor; İzmir Asker Hastanesi, İZMİR
2011-2014: Yardımcı Doçent; Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
2014- 2016: Doçent Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
2016-2021: Medicana Çamlıca Hastanesi
2021-Halen; Medicana Ataşehir Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji
1. Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve bilekten anjiyografi )
2. Tıkalı Koroner arterlerin balon ile genişletilmesi ve stent yerleştirilmesi
3. Tıkalı bacak damarlarının balon ve stent ile açılma işlemi
4. Atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve patent ductus arteriozusun perkütan kapatılması (ameliyatsız kalp deliği kapatma işlemi)
5. Transkateter aort kapak imlantasyonu (TAVI; Daralmış aort kapağa Kasıktan kapak yerleştirme işlemi)
Kalp pili ve şok cihazı yerleştirme
1. Pacemaker implantasyonu (Bir ,iki ve üç kablolu kalp pil yerleştirme işlemi)
Hipertansiyon tanı ve tedavisi
Kolesterol yüksekliği tedavisi
Kalp yetersizliği tanı ve tedavisi
Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi.
Ritim bozuklukları tanı ve ilaçla tedavisi
Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi
Ekokardiyografi
Transözefageal ekokardiyografi

Özellikli İşlem