Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1989)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (1994)
Mesleki Deneyim
Süleymaniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (1994-2000)
Özel Klinik (2001-2006)
Medical Park Hastanesi (2006-2008)
Kızılay/Güngören Hastaneleri (2008/2014)
Medical Park Hastanesi (2014/2017)
Memorial Hizmet Hastanesi (2017-2021)
Medicana International (2021-present)
Tıbbi İlgi Alanları

Doğal Doğum
Riskli Gebelik takipleri
Pelvik Cerrahi
Genital Kozmetik Cerrahi
Minimal İnvazif Jinekolojik Cerrahi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar