Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994

Mesleki Deneyim

Süleymaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994-2000
Özel Klinik, 2001-2006
Medical Park Hastanesi, 2006-2008
Kızılay/Güngören Hastaneleri, 2008-2014
Medical Park Hastanesi, 2014-2017
Memorial Hizmet Hastanesi, 2017-2021
Medicana International, 2021-Halen

Tıbbi İlgi Alanları

Doğal Doğum
Riskli Gebelik Takipleri
Pelvik Cerrahi
Genital Kozmetik Cerrahi
Minimal İnvazif Jinekolojik Cerrahi