Op. Dr. Gökhan Kerci

Op. Dr. Gökhan Kerci

Ana Sayfa > Doktorlar > Op. Dr. Gökhan Kerci

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Bölümü) 1996

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD. 2001


Mesleki Deneyim

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği 2002-2003
Comte Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği Besançon-Fransa (Accept.) 2003
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2003-2011
ESASO Medical and Surgical Retina (Certif.) 2013
IMO Instituto de Microcirugía Ocular, Barselona-İspanya (Obser.) 2016
Alcon Experience Academy @ Grieshaber HQ (Obser.) 2019
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Retina Bölümü 2011-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Retina (tıbbi ve cerrahi)
Katarakt (multifokal, torik göz içi lens implantasyonu)
Refaktif cerrahi (lazer)
Glokom
Kornea
Botoks - Dolgu uygulamaları

Özellikli İşlem

Katarakt Cerrahisi; Pediyatrik ve erişkin katarakt (Multifokal=akıllı mercek, komplike (zorlu) katarakt, kombine cerrahiler), Fakik ve torik göz içi lens uygulanımı, cerrahi komplikasyonların rekonstraksiyonu=geçirilmiş problemli cerrahilerin düzeltilmesi vb.
Tıbbi retina; Diyabetik retinopati, argon lazer = Şeker hastalığı nedeni ile oluşan kanamaların lazer ile tedavisi, YBMD (yaşa bağlı maküla dejeneresansı)=Sarı nokta hastalığı (kuru ve yaş tip) , Behçet ve benzeri üveitler, RVDT ve SRVT tedavisi=Damar tıkanıklıkları tedavisi, Göz içi enjeksiyonları vb.
Cerrahi Retina; Retina Dekolmanı=göz siniri yırtılması-ayrılması, maküler hol=sarı noktada delik, İntraoküler hemoraji=göz içi kanamaları, Epiretinal membran=sarı noktada zar, Nükleus veya IOL drop=göz içine lensin veya suni merceğin düşmesi, göz içi yabancı cisimlerin çıkarılması, gözün delici yaralanmalarının tamiri, Endoftalmi=göz içi enfeksiyonları vb.
Kornea Cerrahisi; Keratokonusun tıbbi ve cerrahi tedavisi; Cross linking (çapraz bağlama), ICL=intracorneal ring uygulanımı (halka), Keratoplasti. Pterygium cerrahisi.
Excimer Lazer Uygulamaları; Miyop, hipermetrop ve astigmatın PRK, LASEK, LASIK, No TOUCH ve SMILE yöntemleri ile düzeltilmesi, Presbiyopi (yakın görme) düzeltmeleri vb.
Glokom ve Cerrahisi; Glokom=göz tansiyonu tedavisi, Penetran (trabekülektomi) ve Non penetran glokom cerrahileri, Şantlar vb.
Botoks Uygulamaları; Dermo-kozmetik ve tıbbi amaçlı kullanımı.


Bilimsel Yayınlar

Effect of Internal Limiting Membrane Peeling on Macular Structure and Metamorphopsia Scores in Idiopathic EpiretinalMembrane Surgery:Aydın T, Kerci SG, Kartı Ö, Zengin MÖ, Küsbeci T. The Open Ophthalmology Journal, 2020:14:1-8.
Ocular Brucellosis: Case report and lierature review. A.I. Olut, M.U. Çayıröz, H.Ö. Özdemir, D.Y.Yıldırım, U. Sönmez, G. Kerci. Mediterranean Journal Of Hematology And Infectious Diseases.2018;7:31.
Effects of extended continuous silicon hydrogel contact lens wear on central corneal thickness and ocular surface: Direl M, Küsbeci T, Yüksel B, Kerci G, Uzunel D, Alaluf A. Contact lens & Anterior eye,2018;41(1):36.
Low frequency ranibizumab versus dexamethasone implant for macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion. Bora Yuksel, Omer Kartı, Ozan Celik, Suleyman Gokhan Kerci, Tuncay Kusbeci. Clinical and Experimental Optometry,2018;101(1);116-122.
Acute effectof caffeine on macular microcirculation in healthy subjects: An optical Coherence Tomography Angiography Study. Karti O , Zengin MO , Kerci G , Ayhan Z, Kusbeci .Retina, 2018
Comparison of Subtenon Triamcinolone Acetonide Injection with Topical Nepafenac for the Treatment of Pseudophakic Cystoid Macular Edema.Yüksel B, Uzunel UD ,Kercİ SG , Sağban L ,Küsbeci T, Örsel T . Ocular Immunology and Inflammation, 2017, Aug:25(4):513-519.
The Astigmatic Effect of Clear Corneal Incisions Performed on Steep Axis in Phacoemulsification. Köse B, Yüksel B, Kerci SG, Aydın D, Uzunel UD, Küsbeci T, GlokomKatarakt/Journal of Glaucoma-Cataract, 2015, 10(4), 273-277.
Öztürk F, Yüksel B , Uzunel UD, Sağban LL, Kerci SG, Aydın D. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sekonder koroidal neovaskülarizasyonda intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçlarımız. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3):129-133.
On Sekiz Aydır Göz İçinde Kalan Yabancı Cisim Nedeniyle Oküler Siderozisli Bir Vaka. Umut Duygu UZUNEL, Süleyman Gökhan KERCİ, Okan AKMAZ, Enver VARDAR, Tuncay KÜSBECİ. Retina Vitreus journal of Retina-Vitreous 2015, 23(0), 208-211.
Effects of nasal packing on the qualitative and quantitative properties of tear fluid after septoplasty. Tolgahan ÇATLI, Gökhan KERCİ, Emine DEMIR, Taşkın TOKAT, Harun GÜR. KBB Forum, 2014, 13 (4), 71-75.
Incidence of Cystoid Macular Edema after Uncomplicated Phacoemulsification. Mentes J. Erakgun T. Afrashi F. Kerci S.G. Ophthalmologica 2003;217:408–412
Lazer uygulamaları ile psödofakik gözde refraksiyon ve lens pozisyonu değişimi: 'Model gözde deneysel çalışma'. Akkın C, Emre S, Erakgün T, Kerci G. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003:33(3):341-345
Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası arka kapsül kesafeti gelişimine intraoküler lens biyomateryalinin etkisi. SG Kerci, S Köse, C Akkın. T Oft Gaz, 2002, 6, 824-827
Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir göz model. Akkın C, Emre S, Erakgün T, Kerci G. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001;31:441-445
Düşük görme yardımcıları ile klinik sonuçlarımız. Ö Üretmen, A Yağcı, S Eğrilmez, G Kerci, K Ardıç. MN Oftalmology 1999, 6, 261-265.
The assesment of optical coherence tomography in diabetic retinopathy patients with macular edema, 18. EURETİNA CONGRESS VIENNA 9/2018.
Proliferatif ve proliferatif olmayan diabetik retinopatide C-reaktif protein düzeylerinin karşılaştırılması, Uluslar arası Laboratuvar Tıbbi ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 4/2019
Clinical complications of phacoemulsification combined with pars plana vitrectomy, 15th EURETINA CONGRESS 9/2016.
Comperison of Ozil IP versus tortional and longitudinal fixed combination in facoemulsifications of grade 4 cataracts, Europian Society of Cataract and Refractive Surgery, 9/2015.
Effect of intravitreal ranibizumab, aflibercept anddexamethasone on corneal astigmatism, XVII. EURETINA CONGRESS, 9/2017
İdiopatik maküla deliği cerrahisinde postoperatif istirahat pozisyonun anatomik ve fonksiyonel sonuçlara etkisi, Türk Oftalmoloji Derneği 49.Ulusal Kongresi, 11/2015.
Diyabetik retinopatisi olan hastalarda retinopatisi(DRP) olan hastalarda retinopati evresine göre subretinal sıvı (SRS) görme sıklığının, santral maküla ve koroid kalınlığının değerlendirilmesi, 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11/2018.
Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon cerrahisi komplikasyonları, 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11/2018.
Effects of the FDA approved extended continuous wear of soft contact lenses on central corneal thickness, 43. Europian Contact Lens and Ocular Surface Congress, 10/2013.
Comparison of conventional therapy and dexamethasone intravitreal implant in macular edema due to branch retinal vein occlusion(BRVO), the 7th World Congress on Controversies in Ophthalmology, 3/2016.
Intravitreal bwvasizumab and laser photocoagulation for menagement of Coat’s diseases, 17. EURETINA CONGRESS, 9/2017.
Ischemia modified albumin levels in proliferatif and non-proliferative diabetic retinopathy, 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, 10/2018.
The importance of peripheral fundus examination in patients with floaters and flashing symptoms, 17. EURETINA CONGRESS, 9/2017.
Clinical comparison of intraocular pressure measurement using the iCare tonometer in pseudoexfoliative eyes, EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY CONGRESS, 6/2014.
Eckart geçici keratoprotezi ile kombine penetran keratoplasti VRC olgularımız, Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, 10/2016.
Low frequency ranibizumab versus dexamethasone implant for macular edema secondary to branch retinal vein occlusion, Oftalmoloji Derneği 51.Ulusal Kongresi, 10/2017.
Sinek uçuşması ve ışık çakması şikayeti nedeniyle başvuran olgularda retinal lezyonlar, Oftalmoloji Derneği 50.Ulusal Kongresi, 10/2016.
Subtenon lidokain anestezisi ile ilişkili iskemik optik nöropati olgusu, Oftalmoloji Derneği 51.Ulusal Kongresi, 10/2017.
Coat’s hastalığının tedavisinde intravitreal bevasizumab ve argon laser fotokoagülasyonu birlikte kullanımı, Oftalmoloji Derneği 51.Ulusal Kongresi, 10/2017.
Uzunel UD, Tokaç MG, Kusbeci T, Yüce B, Örsel T, Yüksel B, Kerci SG. Clinical Comparison of Intraocular Pressure Measurements Using The iCare Tonometer In Pseudoexfoliative Eyes, Abstract book p33, European Glaucoma Society 11th Congress , Nice, 2014
Kerci G, Video ve Olgularla Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları, TOD İzmir şubesi aylık bilimsel toplantıları, Ocak 2014.  Uzun süreli aralıksız kontakt lens kullanımının santral kornea kalınlığı üzerine etkileri, Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi, 11/2014.
Konjenital Glokomda derin sklerektomi ve trabekülotomi Kerci G, Ateş H, Andaç K TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi :78, 2001  Kapalı açılı glokomda görme alanı progresyonu Kerci G., Ateş H., Andaç K. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi :156, 2000  Uygulamaları ile Psödofak Gözde Refraksiyon ve Lens Pozisyonu Değişimi: Model Gözde Deneysel Çalışma. Cezmi Akın, Gökhan Kerci, Sinan Emre, Tansu Erakgün. Laser , Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 120, İzmir, 1999
Temel göz muayeneleri ve uygulamaları için pratik bir model göz, Akkın C, Emre S, Kerci G, Erakgün T, Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 185, İzmir, 1999
Laser Uygulamaları ile Psödofak Gözde Refraksiyon ve Lens Pozisyonu Değişimi: Model Gözde Deneysel Çalışma. Cezmi Akın, Gökhan Kerci, Sinan Emre, Tansu Erakgün. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, 120, İzmir, 1999.
Op. Dr. Gökhan Kerci Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Op. Dr. Gökhan Kerci hekimimizin Göz Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU