Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Selda Kahraman

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi , Haziran 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mart 2007
Mesleki Deneyim

1. Asistan : İZMİR ATATÜRK EĞT.VE AR.HAS. Kasım 2000-Ağustos 2003

2. Araş.Gör. : -DEÜ, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ağustos 2003-Haziran 2007

3. İç Hastalıkları Uzmanı. Kütahya Emet Devlet Hastanesi-Haziran 2007-Ocak 2008

3. Araş.Gör. : -DEÜ, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Şubat 2008-Ekim 2011

 

    Hematoloji Uzmanı.-Aydın Devlet Hastanesi- Kasım 2011- Haziran 2013

    Hematoloji Uzmanı- Medikalpark İzmir Hastanesi Haziran 2013-Haziran 2021Tıbbi İlgi AlanlarıÖzellikli İşlem


Bilimsel YayınlarMakale Yayınları

1. MA OZCAN, I ALACACIOGLU, O PİSKİN, B LEBE, N TURGUT, S KAHRAMAN, F DEMİRKAN,

GH OZSAN, B UNDAR,"Bortezomib-induced skin lesion", Acta Haematologica, Acta Haematol

116(3):226-227, 2006, Vaka Takdimi,SCI-Expanded

2. A Katgı, S.Kahraman, P.Ataca, Ö.Pişkin ,M.Ali.Özcan,G.Hayri Özsan, F.Demirkan, B.Ündar Occurrence in a casa of Ph(-) ALL following treatment for Ewing's sarcoma ,Marmara medical journal 2012;25;100-2

3 A Katgı, , P.Ataca,  S.Kahraman,Ö.Gökmen Sevindik, Ulker Sönmez, Ş.Medeni Solmaz,  Ö.Pişkin , ,G.Hayri Özsan, F.Demirkan. Succesful hematopoietic  engraftment with gray platelets after allogeneic hematopoietic stem cell transplantationfrom gray platelet syndrome donor.

Blood Coagulation-fibrinolysis 24(2); 208-210,March 2013

4.S.Kahraman, Cem Ş.Bediz, Özden Pişkin, İlkay AKSU, Ayça Topçu, Faize Yüksel, Fatih Demirkan, The effect of the acute submaximal exercise on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels in young sedentary males.Clinial  applied thrombosis hemostasis  15 nov 2010

5. A Katgı, , P.Ataca,  S.Kahraman,  Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan F.Demirkan,G.Hayri Özsan, B.Ündar

Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia  A patient   Blood Coagulation – fibrinolysis  January 2012-Volume 23-Issue 1-p69-70

6. KMML hastasında santral sinir sisteminde gelişen miyeloid sarlom ve AML’ ye dönüşüm. ,  S.Kahraman, , P.Ataca, . A Katgı , Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

Dokuz  Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi  yıl 2012, cilt 26, sayı. 2- 131-135

7. A case of Leucocytoclastic vasculitis due to T-cell rich B-cell lymphoma   B.Akıncı, S.Çeneli Kahraman, Ö. Pişkin, A.Kargı, İ.Alacacıoğlu, M.Ali Özcan

Trakya Univ Tip Fak Derg 2007; 24(1) 65-69

8.The management of second generation thyrosine kinase inhibitors treatment; case report

S.Kahraman, Ö.Pişkin, M.Ali Özcan  UHOD Number 2 (suppl 1) Vulume 20 year 2010

9.Periferik Hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarımız Tek merkez deneyimi.

S.Kahraman, S.Ünal, Z.Sevgen, A Katgı , Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

 Dokuz  Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi  yıl 2011 cilt  25 sayı 1, Ocak 2011 s: 25-30

10. Kronik lenfositik lösemi hastalarının genel  klinik değerlendirilmesi.

V.Demir, S.Kahraman, A.Katgı,  Ö.Pişkin ,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar , M.Ali.Özcan

Dokuz  Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi  yıl 2012, cilt: 26 sayı; 1  9-19

11. The clinical impact of low doses of dasatinib in patients with chronic myeloid leukemia

S.Aksu, F.Şahin, B.Uz, S.A.Yavuz, ……..S.Kahraman, F.Demirkan

UHOD number 1 suppl 1 volume 22 year 2012

12. Central retinal artery occlusion as the presenting sign of essential thrombocythemia 

G.Arıkan, A.Osman Saatçi, S.Kahraman, Ö.Pişkin, S.Men,B.Ündar  letter to the editor   Turk J Hematol 2011 ; 28;146-8

13. First observation of hemoglobin crete in Turkish population

  Ç.Arslan, S.Kahraman, H.Özsan, N.Akar    Turk J Hematol 2011; 28: 346–7

14. Malign pleural effusion in a patient with multiple myeloma,

 A Katgı, S.Kahraman, , P.Ataca, Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar  Dokuz  Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi  yıl 2011, cilt 25, sayı 1,Ocak 2011 s. 43-45

15-Tek merkez deneyimi ;  Relaps-refrakter akut lösemi ve lenfomalı olgularda Ida-FLAG kemoterapi deneyimi

A.Katgı, T.Başoğlu, S.Kahraman, Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

DEU Tıp fakültesi dergisi 25/2/93-98/Mayıs 2011

16- Tek merkez deneyimi; Foliküler lenfoma olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi.

A.Katgı,  A. Olgun,  S.Kahraman, Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

DEU Tıp fakültesi dergisi ,cilt 26,sayı 1, Nisan 2012; 21-26

17- A Comparison of Fresenius Com.Tec Cell and Spectra Optia Cell Separators for Autologous and Allogeneic Stem Cell Collections: Single Center Experience.

Solmaz S, Kahraman S, Sevindik OG, Acar C, Turkyilmaz M, Alacacioglu I, Piskin O, Ozcan MA, Ozsan HG, Undar B, Demirkan F.Indian J Hematol Blood Transfus. 2018 Oct;34(4):677-683.

18- Autologous stem cell transplantation and stem cell mobilization kinetics in elderly patients with B cell non-Hodgkin lymphoma.

Dogu MH, Çagirgan S, Ocakci S, Kaya AH, Ilkkilic K, Sanli NM, Kahraman S, Eren R, Tekgunduz E, Hacioglu S, Kaynar L, Erkurt MA, Altuntas F.Transfus Apher Sci. 2017 Dec;56(6):814-818.

19- Eltrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia: The Aegean Region of Turkey Experience.

Özdemirkıran F, Payzın B, Kiper HD, Kabukçu S, Akgün Çağlıyan G, Kahraman S, Sevindik ÖG, Ceylan C, Kadıköylü G, Şahin F, Keskin A, Arslan Ö, Özcan MA, Kabukçu G, Görgün G, Bolaman Z, Büyükkeçeci F, Bilgir O, Alacacıoğlu İ, Vural F, Tombuloğlu M, Gökgöz Z, Saydam G.Turk J Haematol. 2015 Dec;32(4):323-8.

20-A National Registry of Thalassemia in Turkey: Demographic and Disease Characteristics of Patients, Achievements, and Challenges in Prevention.

Aydınok Y, Oymak Y, Atabay B, Aydoğan G, Yeşilipek A, Ünal S, Kılınç Y, Oflaz B, Akın M, Vergin C, Sezgin Evim M, Çalışkan Ü, Ünal Ş, Bay A, Kazancı E, İleri T, Atay D, Patıroğlu T, Kahraman S, Söker M, Akcan M, Akdeniz A, Büyükavcı M, Alanoğlu G, Bör Ö, Soyer N, Özdemir Karadaş N, Uysalol E, Türker M, Akçay A, Ocak S, Güneş AM, Tokgöz H, Ünal E, Tiftik N, Karakaş Z.Turk J Haematol. 2018 March

21-Hypoalbuminemia is a surrogate biomarker of poor prognosis in myelodysplastic syndrome even when adjusting for comorbidities.

Sevindik OG, Guc Z, Kahraman S, Medeni Solmaz S, Katgi A, Acar C, Alacacioglu I, Piskin O, Ozsan GH, Demirkan F, Undar B, Ozcan MA.Leuk Lymphoma. 2015;56(9):2552-5.

22- Turkish Chronic Myeloid Leukemia Study: Retrospective Sectional Analysis of CML Patients.

Sahin F, Saydam G, Cömert M, Uz B, Yavuz AS, Turan E, Yönal I, Atay H, Keltikli E, Turgut M, Pehlivan M, Akay MO, Gürkan E, Paydaş S, Kahraman S, Demirkan F, Kırkızlar O, Akpınar S, Pamuk GE, Demir M, Ozbaş HM, Sönmez M, Gültürk M, Salihoğlu A, Eşkazan AE, Ar C, Haydaroğlu Şahin H, Ongören S, Başlar Z, Aydın Y, Yenere MN, Tüzüner N, Ferhanoğlu B, Haznedaroglu IC, Ilhan O, Soysal T.Turk J Haematol. 2013 Dec;30(4):351-8.

23-Age does not matter: Mobilization and harvesting are safe and effective for elderly allogeneic peripheral hematopoietic stem cell donors.

Ocakci S, Kahraman S, Cagirgan S.Transfus Apher Sci. 2017 Dec;56(6):825-828.

24-The Association Between Thalassemia Major and Periodontal Health.-Akcalı A, Kahraman Çeneli S, Gümüş P, Buduneli N, Lappin DF, Özçaka Ö.J Periodontol. 2015 Sep;86(9):1047-57

25- Association of thalassemia major and gingival inflammation: A pilot study.

Gümüş P, Kahraman-Çeneli S, Akcali A, Sorsa T, Tervahartiala T, Buduneli N, Özçaka Ö.Arch Oral Biol. 2016 Apr;64:80-4.

26-Occurrence in a Case of Philadelphia Negative Acute Lymphoblastic Leukemia following Treatment for Ewing's Sarcoma.

A KATGI, S KAHRAMAN, P ATACA… - Marmara Medical …, 2012 - search.ebscohost.com

27-Beta Talasemi Major Hastalarında SF-36 Anketi Ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

S KAHRAMAN - Klinik Tıp Bilimleri - dergipark.org.tr


Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri


1. Nurhilal Turgut, Güner Hayri Özsan, Aytaç Gülcü, Fatih Demirkan, Selda Çeneli Kahraman, ÖzdenPişkin, Mehmet Ali Özcan, Bülent Ündar,"Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberküloz", 34. ulusal hematoloji kongresi, ÇEŞME, Ekim 2008,

2. Nurhilal Turgut, Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, Selda Çeneli Kahraman, Fatih Demirkan, GünerHayri Özsan, Bülent Ündar,"Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal  toksisite: tek merkez deneyimi", 34. Ulusal hematoloji kongresi, ÇEŞME, Ekim 2008,

3. Nurhilal Turgut, Fatih Demirkan, Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Selda  Çeneli Kahraman, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar,"Erişkin yaşta tanı konan konjenital

diseritropoietik anemi", 34. Ulusal hematoloji kongresi, ÇEŞME, Ekim 2008,

4. Kahraman S, Demirkan F, Bediz C, Alacacıoğlu İ, Aksu İ, Pişkin Ö, Turgut N, Özcan M, Özsan G,

Ündar B,"Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers", XXIst

Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, İSVİÇRE, Temmuz 2007,

5. Doç.Dr.Fatih Demirkan, Uzm.Dr.İnci Alacacıoğlu, Dr.Sakine Bahçeli, Doç.Dr.Mehmet Ali Özcan,

Uzm.Dr.Özden Pişkin, Dr.Selda Çeneli, Doç.Dr.Güner Hayri Özsan, Prof.Dr.Bülent Ündar,"Kronik

miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi", 32.Ulusal Hematoloji kongresi,  ANTALYA, Kasım 2006,

6. İnci Alacacıoğlu, Selda Çeneli, Nurhilal Turgut, Özden Pişkin, Fatih Demirkan, Mehmet Ali Özcan,

Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar,"Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz

immunglobulin ile tedavisi", 32.Ulusal Hematoloji Derneği, ANTALYA, Kasım 2006,

7. Selda Çeneli, Fatih Demirkan, Cem Bediz, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Nurhilal Turgut, MehmetAli Özcan, Hayri G.Özsan, Bülent Ündar,"Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve

fibrinolitik sistemde meydana gelen değişim", 32.Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, Kasım 2006, poster ve sözlü bildiri-En iyi genç katılımcı ödülü

8. Selda Çeneli, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Nurhilal Turgut, Güner Hayri Özsan, Mehmet Ali

Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar,"Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı

hidrosefali", 32.Ulusal Hematoloji kongresi, ANTALYA, Kasım 2006,

9. Çelik A, Dölek D, Çeneli S, Sifil A, Özsan H, Gülay H, Çamsarı T,"Böbrek Nakli Sonrası Gelişen

Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu", ORGAN NAKİ KURUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ V.

KONGRESİ TRANSPLANTASYON 2006, ÇEŞME, Eylül 2006,

10. Uzm.Dr.Zeliha Hekimsoy, Uzm.Dr.Bahriye Payzın, Dr.Selda Çeneli,"Thalassemia majorlu hastaların

endokrin bulguları", 30.Ulusal İç Hastalıkları kongresi, İSTANBUL, Ekim 2003,

11. Uzm.Dr.Bahriye Payzın, Dr.Selda Çeneli, Dr.Feyza Arıkan Kazak,"Son 2 yılda hastanemizde izlenen

Trombotik trombositopenik purpura tanılı 7 olgunun sunumu", 30.Ulusal Hematoloji kongresi,

İSTANBUL, Ekim 2003,

12. Uzm.Dr.Bahriye Payzın, Dr.Selda Çeneli, Uzm.Dr.Füsun Topçugil, Uzm.Dr.Mehmet

Sonbahar,"Antifosfolipid antikorların spontan düşüklerdeki rolü", 30.Ulusal Hematoloji kongresi,

ANTALYA, Ekim 2003, poster ve sözlü bildiri

Çok merkezli kesitsel KML kayıt çalışması. Türkiye verileri.

F.Şahin, G. Saydam, B. Uz,…….S.Kahraman ,F.Demirkan …

38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım 2012 THD Türkba ödülü ve sözel bildiri

13. Selda Kahraman, Gökmen Sevindik, Bilge Alaçam, Gülseren İnan, Ayşegül Aksoy Sağdemir , Şükrü Yenice

Beta Talasemili hastalarda yaşam kalitesi değerlendirmesi.


38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım 2012 , poster ve sözlü bildiri

14.  Zeynep Güç,  Selda Kahraman, Ömür Gökmen Sevindik, Abdullah Katgı, Şerife Medeni Solmaz, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Mehmet Ali Özcan.


MDS’DE prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım 2012 , poster ve sözlü bildiri

15

 Ömür Gökmen Sevindik, Selda Kahraman, Şerife Solmaz Medeni,  Abdullah Katgı, Nur Seda İbili, Güner Hayri Özsan


Esansiyel trombositoz tanılı hastalarda JAK2 ve MPL mutasyon sıklığı, tanısal süreç ve prognoza etkileri.

38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım 2012 , poster ve sözlü bildiri

16. Selda Kahraman , Firuzan Kaçar Döger,Özlem Erdal Özdemir, Sada Tutar


Lenfoma ile karışan HIV lenfadenitli bir vaka sunumu


38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri

17. Selda Kahraman, Mine Hekimgil, Nazan Özsan, İnci Alacacıoğlu


Kikuchi lenfadeniti. Bir olgu sunumu


38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri


18.  Selda Kahraman, Yusuf ZiyaAral, Gökmen Sevindik, Bilge Alaçam, Gülseren İnan, Ayşegül Aksoy Sağdemir , Şükrü Yenice.

Aydın hemoglobinopati tanı ve tedavi ünitesinde izlenen talasemili hastaların genel değerlendirilmesi.


38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri


19. Selda Kahraman,  İnci Alacacıoğlu, İbrahim Kavak, Bülent Ündar

E vans sendromlu hastada tedaviye yaklaşım. Vaka takdimi  
38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri

20. S.Kahraman, B.Ündar


Otoimmun hemolitik anemili hastada tedavi yaklaşımı38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri

21. Selda Kahraman, Firuzan Kaçar Döğer,  Nazan Özsan, Özlem Erdal Özdemir,  Abdullah Katgı, İnciAlacacıoğlu.

Granülamatöz lenfadenit ve marginal zon lenfoma birlikteliği. Vaka takdimi  


38.Ulusal Hematoloji Kongresi  ANTALYA, Kasım  2012, poster bildiri22. Selda Kahraman, Firuzan Kaçar Doğer, Özlem Erdal Özdemir


Multiple myeloma and Glioblastoma multiforme community; A case report


4 th International Congress on leucemia lymphoma myeloma

Istanbul  May 2013


23. Selda Kahraman, Yesim Basal, Özen Özden Yükselen, Firuzan Kacar Doğer


The Chronic Course of İnvasive Fungal Sinusitis in a Patient with Myelodysplastic Syndrome: A Case Report

4 th International Congress on leucemia lymphoma myeloma

Istanbul  May 2013


24. Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi


S.Ünal,  S.Kahraman, Abdullah Katgı Ömür Gökmen Sevindik, , Şerife Medeni Solmaz, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan., Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan

7. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi. Mart 2012- Antalya


25. Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik Engraftman.


Abdullah Katgı,  Pınar Ataca, Selda Kahraman, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan., Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan


7. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi. Mart 2012- Antalya


26. .Periferik Hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarımız Tek merkez deneyimi.

S.Kahraman, S.Ünal, Z.Sevgen, A Katgı , Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

6. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi. Mart 2010- Antalya


27. .Periferik Hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarımızda gelişen nötropenik ateş  Tek merkez deneyimi.

S.Kahraman, S.Ünal, Z.Sevgen, A Katgı , Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

6. Ulusal Kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri kongresi. Mart 2010- Antalya


28. Chacteristics and clinical features of 193 patients with myelodisplastic syndromes; experience of two centers from Turkey.

S.Ceneli, I.Alacacıoğlu, Z.Sevgen, A.Katgı, Özden Pişkin, B.Payzın,  Güner Hayri Özsan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Mehmet Ali Özcan.


11th International   Symposium on MDS  Edinburgh ,UK, May 2011


29. Multiple Myeloma with massive ascites, Acase report,

N.Turgut, İ. Alacacıoğlu, Ö.Pişkin, S.Kahraman, M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar


1 th International Congress on leucemia lymphoma myeloma

Fethiye  May 2007


30. Sıngle center experience ,Ida-FLAG treatment in patients with relaps /refractory acute leukemia  and lymphoblastic lymphomaA.Katgı, T.Başoğlu, S.Kahraman, Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan,  G.Hayri Özsan F.Demirkan, B.Ündar

3 th International Congress on leucemia lymphoma myeloma

Istanbul  May 2011

 


31. Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL Olgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebeller Dejenerasyon

 S.Kahraman,N.Turgut,P.Atmaca, G.Hayri Özsan ,Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan, F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

32.Diffüz Büyük B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastada Gelişen Akut  Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliği

S.Aktürk,S.Kahraman,N.Turgut, Ö.Pişkin , M.Ali.Özcan, F.Demirkan, G.Hayri Özsan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

33.Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Birlikteliği

S.Kahraman, S.Aktürk , Ö.Pişkin ,N.Turgut, M.Ali.Özcan,H.Ören, G.Hayri Özsan,  F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

34.Saçlı Hücreli Lösemi ve Kaposi Sarkom Birlikteliği

S.Kahraman,K.Kural,Y.Bakır,N.Turgut,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan, G.Hayri Özsan,  F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

35.KMML  Tanısıyla İzlenen Hastada Santral Sinir Sisteminde Gelişen Granülositik Sarkom ve Eş Zamanlı AML Transformasyonu

P.Atmaca, S.Kahraman,N.Turgut,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan, G.Hayri Özsan,  F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

36.Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi Sonuçlarımız ve Birinci Sıra Tedavinin Kök Hücre Sayısı, Engrafman ve Yanıt Üzerine Etkileri

S.Kahraman, G.Hayri Özsan,S.Ünal,N.Turgut,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan, F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

37.2007-2008 Yılları Arasında İzlediğimiz Nötropenik Ateş Olgularımız

S.Kahraman, S.Alp Çavuş,N.Turgut,A.Eraydın,S.Tümkaya, M.Ali.Özcan,N.Yapar,Ö.pişkin F.Demirkan,G.Hayri Özsan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

38.Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi Verilen Multiple Miyelon Hastalarında Gelişen Nötropenik Ateş

S.Kahraman, S.Ünal,S.Alp Çavuş,N.Turgut,H.Özsan, M.Ali.Özcan,N.Yapar,Ö.pişkin ,F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

39.Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi Sonuçlarımız ve Birinci Sıra Tedavinin Kök Hücre Sayısı, Engrafman ve Yanıt Üzerine Etkileri

S.Kahraman, G.Hayri Özsan, S.Ünal,N.Turgut,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan,F.Demirkan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

40.Diffüz Büyük B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliği

S.Aktürk,S.Kahraman,N.Turgut,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan,F.Demirkan,G.Hayri Özsan, B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

41.Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler; Tek Merkez Verileri

N.turgut, S.Kahraman,P.Tosun,Ö.Özdemir,G.Hayri Özsan,F.demirkan,M.Ali.Özcan,Özden Pişkin,B.Ündar

35. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Ekim 2009

41.Kemik İliğinde Fibrozis ve Anjiyogenezisin Engraftman Üzerine Etkisi

N.turgut, G.Hayri Özsan ,S.Özkal,S.Kahraman,Ö.Pişkin, M.Ali.Özcan,F.demirkan, ,Özden Pişkin,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

42.İki Merkez Deneyimi, Azasitidin Tedavisi Alan MDS’li Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

S.Kahraman, B.Payzın, Ö.Pişkin,İ.Alacacıoğlu,A.Katgı, M.Ali.Özcan,F.demirkan, ,Özden Pişkin,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

43.Türk Toplumunda İlk  Kez Belirlenen Hemoglobin Crete (B129(H7) ALA->PRO) Olgusu

Ç.Arslan,S.Kahraman,H.Özsan,N.Akar,

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

44.Tek Merkez Deneyimi: Hodgkin Lenfomalı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

D,Kırtay,A.Katgı,S.Kahraman,Y.Bakır,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,F.Demirkan,G.Hayri Özsan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

45.Nadir Bir Kombinasyon; Senkron Okuller Mantle Hücreli Lenfoma ve Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri

S.Ünal,S.Kahraman ,A.Eraydın,A.Katgı,G.Özcan,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal He.matoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

46.Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu

S.Kahraman,A.Katgı,F.Demirkan,A.Çömlekçi,S.Özkal,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

47.Uyluk Cildinde Geniş Ülsere Kitle İle Erken Relaps Olan Diffüz Büyük B Hücreli NHL Olgusu

S.Kahraman,A.Şenkaya,A.Katgı,Ö.Pişkin,S.Özkal,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

48.Tek Merkez Deneyimi; Kronik Myeloproliferatif Neoplazili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

S.Kalkan,SKahraman,A.Katgı,G.Sevindik,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,G.Hayri Özsan,F.demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

49.Akkiz Hemofili Olguda Rfvııla Kullanımına İkincil Gelişen Geçici İstemik Atak

A.Katgı,S.Kahraman,V.Demir,G.Özcan,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

50.2 Merkez Deneyimi: Kronik Miyeloid Lösemili Hastalarda İmatinib Mesilat Tedavisinin Sonuçları

E.Mercan,S.Kahraman,F.Demirkan,İ.Alacacıoğlu,B.Paayzın,N.Hilal Turgut,M.Ali Özcan,Ö.Pişkin,G.Hayri Özsan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

51.Multiple Myeloma ile Karışan Primeri Belli Olmayan Metastatik Malign Melanon Olgusu

S.Kahraman,A.Katgı,S.Ünal,Ö.Pişkin,S.Özkal,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

52.Multiple Myelomlu Hastada Gelişen Malign Plevral Effüzyon

 A.Katgı, S.Kahraman,Y.Bakır,G.Özcan,Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,G.Hayri Özsan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

53.Tamoksifen Kullanan Meme Kanseri Bir Olguda Gelişen Aplastik Anemi

G.Özcan, S.Kahraman, A.Katgı ,Ö.Pişkin,S.Özkal, M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

54.Kemoradyoterapi İle TedaviEdilen Ewing Sarkomlu Olguda Tedaviye İkincil PH (-) ALL Gelişimi

 A.Katgı,S.Kahraman,A.Şenkaya, Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

55.AML Cilt Tutulumu ve Üst Ekstremitede Gelişen Kompartman Sendromu

S.Kahraman,S.Cengizhan,A.Katgı,Ö.Pişkin,S.Özkal,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

56.Atipik Prezentasyonu All Olgusu

S.Kahraman,A.Katgı,P.Atmaca,G.Özcan, Ö.Pişkin,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010

57.İki Merkez Deneyimi, Azasitidin Tedavisi Alan MDS’li  Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

S.Kahraman,B.Payzın, Ö.Pişkin,İ.Alacacıoğlu,A.Katgı,M.Ali Özcan,F.Demirkan,B.Ündar

36. Ulusal Hematoloji  Kongresi / Antalya  Kasım 2010Uzm.Dr.S.Kahraman: 3 / 3


Aldığı Sertifikalar


1. "5.Hematoloji ilk basamak kursu", Türk Hematoloji derneği, 2006


2. "32.Ulusal Hematoloji kongresi katılımı", Türk Hematoloji Derneği, 2006


3. "New Targets in cancer therapy", DEÜTF Onkoloji enstitüsü, 2006


4. "lösemi kursu", Türk Hematoloji derneği, 2006


5. "Mezuniyet sonrası eğitim kursu", Türk Hematoloji derneği, 2006


6. "7. Ulusal İç Hastalıkları kongresi", Türk İç Hastalıkları Uzmanlık derneği, 2005


7. "Workshop on malignant lymphomas", DEÜTF Onkoloji enstitüsü, 2005


8. "Akut Koroner sedromlar", T.C.Sağlık Bakanlığı, 2004


9. "2.Ege Diyabet günleri", DEÜTF, EÜTF, 2004


10. "1.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi", Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği, 2004


11. "3.Hematoloji mezuniyet sonrası kursu", Türk Hematoloji Derneği, 2003


12. "3.Hematoloji ilk basamak kursu", Türk Hematoloji Derneği, 2003


13. "30.Ulusal Hematoloji Kongresi", Türk Hematoloji derneği, 2003


14. "2.Ege Dahiliye Tıp günleri", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003
Uzm. Dr. Selda Kahraman Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Selda Kahraman hekimimizin Hematoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU