Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2012

Mesleki Deneyim

5 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında asistanlık

Ağrı kadın doğum ve çocuk hastanesinde 2 yıl uzmanlık görevi

9 eylül üniversitesi çocuk kardiyoloji bilimdalında 4 yıl eğitim

Giresun kadın doğum ve çocuk hastanesinde çocuk kardiyoloji uzmanı olarak 4 yıl aktif çalşma

Tıbbi İlgi Alanları

Doğuştan kalp hastalıkları ve tedavileri

Kateter anjiografi işlemleri

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar