Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2012


Mesleki Deneyim
5 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında asistanlık

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 2 yıl uzmanlık görevi

9 Eylül Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji bilim dalında 4 yıl eğitim

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olarak 4 yıl aktif çalışma


Tıbbi İlgi Alanları

Doğuştan kalp hastalıkları ve tedavileri

Kateter anjiografi işlemleri