Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
Mesleki Deneyim
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2005 - 2010
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 2011-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Derinin Mantar Enfeksiyonları
Tırnak Hastalıkları
Saç Dökülmesi
Akne
Benlerin tanı ve tedavisi.
Leke Tedavileri
Sedef hastalığı
Ekzematöz Hastalıklar
Alerjik Hastalıklar
Ürtiker
Behçet Hastalığı

Özellikli İşlem

Kriyoterapi
Elektrokoterizasyon
PRP
Mezoterapi
Botox
Dolgu uygulamaları

Bilimsel Yayınlar

Alpay A, Solak Tekin N, Tekin IÖ, Altinyazar HC, Koca

R, Cınar S. Autologous Serum Skin Test versus
Autologous Plasma Skin Test in Patients with
Chronic Spontaneous Urticaria. Dermatol Res Pract.
2013;2013:267278.
Alpay A, Bektas S, Alpay A, Ugurbas SC, Evren C,
Ugurbas SH. Effects of a new hemostatic agent
Ankaferd Blood Stopper(®)on the intraocular tissues
in rat model. Cutan Ocul Toxicol. 2012;31(2):128-31.