Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI-ROMATOLOJİ BİLİM DALI- 1998

Mesleki Deneyim

1989-1990: Hakkari İli Şemdinli Merkez Sağlık Ocağı- Aile Hekimi

1990-1995: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

2 yıl renal transplantasyon ve hemodiyaliz ünitesinde rotasyon (birlikte romatoloji polikliniği-1993 den itibaren)

1995-2000: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji Bilim Dalı- Romatoloji uzmanlık eğitimi. Bir yıl süreyle Atatürk Rehabilitasyon Merkezi –Kükürtlü Kaplıcalarında rotasyon: Kaplıca suyunun (balneoterapi) ve fizik tedavide kullanılan aletli (TENS, Kısa dalga diatermi, infraruj, hotpack gibi) ve aletsiz tedavi yöntemlerinin (egzersiz, masaj gibi) romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanım yöntemleri. Romatizmal hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilimsel çalışmaların yürütülmesine katılım.

2001-2011: Şevket Yılmaz SSK Hastanesi. (Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

2011-2021: Burtom Biyofiz Karaman A Tipi Özel Tıp Merkezi- Romatoloji Polikliniği

Tıbbi İlgi Alanları

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması ve gut hastalığı, Behçet, FMF, Fibromiyalji, Osteoartrit başta olmak üzere tüm romatizmal hastalıklar.

Özellikli İşlem

Son yıllarda ultrason cihazının romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaya başlanması ile birlikte özellikle hastalıklı omuz, dirsek, el bileği, el parmakları, diz, ayak bilek ve parmak eklemlerinde eklem içi sıvının alınması ve incelenmesi ile birlikte tedavi amaçlı eklem içi anti romatizmal ve hyaluronik asit preperatları enjeksiyonları . Tendon kılıfı (tenosinovyit) ve Karpal tünel sendromu enjeksiyonları.

Bilimsel Yayınlar

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Esansiyel Hipertansiyonlu olgularda doksazosinin arteryel kan basıncı, insülin rezistansı, lipid metabolizması ve renal fonksiyonlar üzerine etkileri.

Romatoloji Uzmanlık Tezi: Ankilozan spondilit hastalığının sistemik Etkilerinin araştırılması ve metotreksat tedavisinin hastalığın seyrine etkisinin incelenmesi.

Lökomotor Sistemde Ultrason Kullanımı ile ilgili katılan kurslar:

İleri Ultrasononografi ve eklem içi enjeksiyon kursu. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu. 2011

12th Eular Sonography Course. The Netherlands. June 18th-21st, 2006.

2nd Advanced Eular Sonography Course. Leeds, UK.

4th London MSK Ultrasound Skills Course. London, 2011

Son 15 yılda (üniversite dışında) ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş bildirilerden bazıları

Romatoid artritli hastalarda infliximabın serum anti-nükleer antikor düzeylerine etkisi. Karakoç Y, Oral B. Romatoloji Kongresi 2004.

Leflunomid tedavisinin romatoid artritli hastalarda kan ürik asit düzeyine etkisi. Karakoc Y, Üstündağ Y. Romatoloji Kongresi 2004.

Vaskülitli bir olguda immunsüpressif tedavi etkinliğinin anjiografik demonstrasyonu. Karakoç Y, Yıldız C, Sadıkoğlu Y. Romatoloji Kongresi 2004.

İnfliximab alan romatoid artrit ve ankilozan spondilitli hastalarda karşılaşılan yan etkiler. Karakoc Y, Sungur M, Kula Ö. Romatoloji Kongresi 2004

The effect of infliximab on PPD Skin testing in patients with rheumatoid artrhritis and ankylosing spondylitis. Y Karakoc, O Kula. Annals of Rheumatic Diseases. Annual European Congress of Rheumatology, Vienna, Austria, 2005.

Romatoid artrit hastalarında adalimumab ve golimumab ilaç sağ kalım analizi. Karakoç Y. RAED DERGİSİ, Supplement, vol 9, 2017.

2012-2016 yılları arasında tanı konulan As ve romatoid artrit hastalarının sayısal olarak karşılaştırılması. Karakoç Y. RAED DERGİSİ , Supplement vol 9, 2017.

Drug survival analysis of tofacitinib in patients with rheumatoid artrhritis. Y Karakoc, I Ercan. Eular Congress, Amsterdam, 2018

Güncel romatizmal ilaçlara verdiği cevaba göre bir bütün olarak seropozitif romatoid artrit spektrumu. Y Karakoç. Ulusal romatoloji dergisi Cilt 11, supplement, 2019.

Konvansiyonel DMARD tedavisi alan seropozitif romatoid artritli hastaların retrospektif analizi. Karakoç Y. Ulusal Romatoloji Dergisi Cilt 11, supplement, 2019.


Bunların dışında Üniversite yıllarından 50 nin üzerinde yerli ve yabancı makale, sözlü bildiri ve poster sunumu şeklinde yayını vardır.