Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1972

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Louisville University-USA 1974 (İç Hastalıkları)

Mesleki Deneyim

Louisville University-USA 1974 (İç Hastalıkları)

Chicago University Medical School-USA (Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası)

Hacettepe Üniv. Tıp Fakl. (Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası) 1978

Chicago University Medical School (öğretim görevlisi)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nı kurdu ve başkanı oldu  (Prof) 1979-1988

Tıbbi İlgi Alanları

Tıbbi Onkoloji

Meme Kanseri

Gastrointestinal Kanser