Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2009

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Trakya Üniversitesi, 2020

Mesleki Deneyim

Mardin Nusaybin Girmeli Sağlık Ocağı

Mardin Nusaybin 4 Nolu Asm

Şişli Hamidiye Etfal Acil Tıp Kliniği

Tekirdağ Çorlu Sağlık Asm

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi