Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi), 2004

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi), 2007

İç Hastalıkları (Nefroloji Doçenti Ünvanı), 2012


Mesleki Deneyim

Başkent Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü, 1999-2007

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü, 2007-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Böbrek Nakli

Kronik Böbrek Yetmezliği

Akut Böbrek Yetmezliği

Ödem

Hipertansiyon

Proteinüri


Özellikli İşlem

Böbrek Nakli

Diyaliz