Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994)Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000)Mesleki Deneyim


Özel Ege Onkoloji Tıp Merkezi ( 2001-2021)


Tıbbi İlgi Alanları

Baş Boyun Kanserleri
Beyin Tümörleri
Jinekolojik Kanserler
Prostat Kanseri
Meme Kanseri
Akciğer Kanseri
Gastrointestinal Kanserler
Lenfoma
Psikoonkoloji

Özellikli İşlem


Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT)
Stereotaktik Radyocerrahi (SRS)
Eşzamanlı Tedaviler
Destek Tedaviler
Hipertermi