Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018
Mesleki Deneyim
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Tiroid hastalıkları

Tiroid Kanseri

Tiroid Ultrasonografisi

Paratiroid hastalıkları

Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitus

Hipofiz bezi hastalıkları

Adrenal bez  hastalıkları