Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Tıp Fakültesi - 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2014
Mesleki Deneyim
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2008
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2010
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2010-2014
EyüpSultan Devlet Hastanesi 2014-2020
Yenikent Devlet Hastanesi 2020-2021
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2021
Özel Aile Hastanesi 2021-2022
Tıbbi İlgi Alanları

Anksiyete Bozuklukları
Depresyon
Panik Bozukluk
Şizofreni
Bipolar Bozukluk
Sosyal Fobi
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Kişilik Bozuklukları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar