Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi, 2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Marmara Üniversitesi Pendik EAH, 2013-2016


Mesleki Deneyim

Ağrı Devlet Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanı), 2012

Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanı), 2012-2013

Marmara Üniveristesi Hematoloji Yan Dal Eğitimi, 2013-2016

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Hematoloji Uzmanı), 2016-2018

Özel Medical Park Göztepe Hastanesi (Hematoloji Uzmanı), 2018-2022


Tıbbi İlgi Alanları

Lenfoma (Non-Hodgkin ve Hodgkin Lenfoma)

Akut Lösemiler (AML-ALL)

Allojeneik Kök Hücre Nakli ( Akraba içi- Akraba Dışı- Haploidentik)

Otolog Kök Hücre Nakli

Kimerik Antijen Reseptör Tedavisi (CAR-T Cell)


Özellikli İşlem

Allojeneik ve Otolog Kök Hücre Nakli