Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2000
Mesleki Deneyim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2000-2007
Universal Hospital, Kadıköy, 2007-2010
Universal Hospital, Çamlıca, 2010-2014
MedicalPark Gebze Hastanesi, 2014-2019
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, 2019-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Kardiyak Anestezi
Transplant Anestezisi
Pediatrik Anestezi
Obstetrik Anestezi