Doç. Dr. Emre Gerçeker

Doç. Dr. Emre Gerçeker

PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Emre Gerçeker

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2002)


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2004-2009)
Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (2010-2013)


Mesleki Deneyim

Kula Devlet Hastanesi (2009-2010)
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014-2015)
İzmir Özel Gazi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü (2016-2020)
İzmir Medicana International Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü 


Tıbbi İlgi Alanları
Özofagus ve Mide Hastalıkları
Safra kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları
Pankreas Hastalıkları
Kronik Hepatitler ve Karaciğer Hastalıkları
Kalın Barsak Hastalıkları
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı)
Endoskopik işlemler (Endoskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi)
İleri Endoskopik Girişimler
Polipektomi, EMR ve ESD
ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi
Gastrointestinal ve Biliyer Stent/Balon Dilatasyon işlemleri
Karaciğer Biyopsisi


Bilimsel Yayınlar

Gerçeker E, Saygılı F, Avcı A, et al. (October 30, 2022) Steroid Resistance/Dependence Might Be an Alarming Feature for Cytomegalovirus Infection Among Ulcerative Colitis Patients With Increased Disease Activity. Cureus 14(10): e30873. doi:10.7759/cureus.30873
Expression profiles of histone modification genes in gastric cancer progression. Orenay-Boyacioglu S, Kasap E, Gerceker E, Yuceyar H, Demirci U, Bilgic F, Korkmaz M. Mol Biol Rep. 2018 Dec;45(6):2275-2282
Potential role of chromatin remodeling factor genes in atrophic gastritis/gastric cancer risk. Bilgiç F, Gerçeker E, Boyacıoğlu SÖ, Kasap E, Demirci U, Yıldırım H, Baykan AR, Yüceyar H. Turk J Gastroenterol. 2018 Jul;29(4):427-435.
Treatment of inflammatory bowel disease by leukocytapheresis. Gerçeker E, Yüceyar H, Kasap E, Demirci U, Ekti BC, Aydoğdu İ, Miskioğlu M. Transfus Apher Sci. 2017 Jun;56(3):421-426.
The potential role of the NEK6, AURKA, AURKB, and PAK1 genes in adenomatous colorectal polyps and colorectal adenocarcinoma. Kasap E, Gerceker E, Boyacıoglu SÖ, Yuceyar H, Yıldırm H, Ayhan S, Korkmaz M. Tumour Biol. 2016 Mar;37(3):3071-80.
Never in mitosis gene A-related kinase 6 and aurora kinase A: New gene biomarkers in the conversion from ulcerative colitis to colorectal cancer. Gerçeker E, Boyacıoglu SO, Kasap E, Baykan A, Yuceyar H, Yıldırım H, Ayhan S, Ellidokuz E, Korkmaz M. Oncol Rep. 2015 Oct;34(4):1905-14.
From the point of view of a gastroenterologist: Is the ulcer malign, or benign? Cerrah, S., Ramiz Baykan, A., Ciftel, S., & Gerceker, E. (2021). Annals of Medical Research, 27(11), 2954–2957
Frequency and Severity of Musculoskeletal Symptoms in Humans During an Outbreak of Trichinellosis Caused by Trichinella Britovi. S Akar, O Gurler, E Pozio, F Onen, I Sari, E Gerceker, A J Gunes, B Akinci, M Birlik, Akkoc. J Parasitol, 93 (2), 341-4 Apr 2007
Thiol/disulphide homeostasis in Helicobacter pylori infected patients. Ahmed Ramiz Baykan, Cemile Biçer, Emre Gerçeker, Özcan Erel, Serkan Cerrah, Bülent Albayrak, Mustafa Utlu, Ayşe Kargılı. The European Research and Journal 5 (6), 948 – 956, 2019
Mean platelet volume can indicate dietary adherence and disease severity of celiac disease. Gerceker E, Baykan AR, Cerrah S, Yuceyar H. North Clin Istanb. 2022 Feb 11;9(1):41-46.

Yurt İçi Yayınlar:


1.Gerçeker, E. , Cerrah, S. , Baykan, A. R. , Yüceyar, H. "Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatitin önlenmesinde majör papillaya doğrudan epinefrin püskürtme yönteminin değerlendirilmesi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi. https://doi.org/10.17941/agd.1136078

2.Helicobacter pylori ve inflamatuvar bağırsak hastalığı arasındaki ilişki. Gerceker E, Cerrah S, Baykan AR. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. Year 2021, Volume 20, Issue 2, 65- 69.

3.İnflamatuar bağırsak hastalığında non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı. Gerceker E, Cerrah S, Baykan AR. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. Year 2021, Volume 20, Issue 1, 27 – 31

4.Hepatobiliyer Hastalıklarda Tanıya Yönelik Görüntüleme Yöntemlerinden Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi ve Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Baykan AR, Buran T, Gerçeker E, Yüceyar H, Tarhan S, Kasap E, Pekindil G. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 116-121 .

5.İrritabl Barsak Sendromu ve Genetik. Ahmed Ramiz Baykan, Elmas Kasap, Emre Gerçeker, Hakan Yüceyar. Güncel Gastroenteroloji Dergisi 16(1) Mart 2012

6.İrritabl Barsak Sendromu ve Kolonoskopi. Elmas Kasap, Hüseyin Salih Semiz, Emre Gerçeker, Hakan Yüceyar. Endoskopi Dergisi 2011; 19(2): 43-4

7.Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in a patient with advanced bladder cancer. Ahmet Alacacıoğlu, Barış Akıncı, Oktay Tarhan, Emre Gerçeker, Karaca Başaran, İlhan Öztop, Uğur Mungan, Uğur Yılmaz. Turkish Journal of Cancer Volume 37(2), 69-71;2007


Yurt Dışı Bilimsel Toplantıda Sözlü Bildiriler


1.Treatment of inflammatory bowel disease by leukocytapheresis. Gerçeker E, Yüceyar H, Kasap E, Demirci U, Ekti BC, Aydoğdu İ, Miskioğlu M. BIT’s 2. Annual World Congress of Digestive Disease Fukuoka/Japan 2017


2.ROLE OF HISTONE MODIFICATION PROFILE IN GASTRIC CANCER DEVELOPMENT. Seda Orenay-Boyacioglu, Elmas Kasap, Emre Gerçeker, Hakan Yuceyar, Ufuk Demirci, Fahri Bilgic, Mehmet Korkmaz. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS APRIL 24-28, 2017

3.Treatment of inflammatory bowel disease by leukocytapheresis. Our clinical experience and outcomes. Gerçeker E, Yüceyar H, Kasap E, Demirci U, Ekti BC, Aydoğdu İ, Miskioğlu M. 2. Annual World Congress of Digestive Disease Fukuoka/Japan 2017


Yurt Dışı Bilimsel Toplantılarda Poster Bildiriler


1.P-148 The role of quantitative TFPI2 methylation as a novel serum diagnostic and prognostic marker in hepatopancreaticobiliary cancers Neslihan Erdem, Elmas Kasap, Seda Örenay Boyacıoğlu, Tahir Buran, Emre Gerçeker, Hakan Yüceyar Münip, Ceren Ekti Uludogan Burcu, Gokcen Tufan Ayse, Mehmet Korkmaz Annals of Oncology, Volume 28, Issue suppl_3, June 2017, mdx261.147, https://doi.org/10.1093/annonc/mdx261.147 Published: 26 June 2017


2.Are RHOA, CSNK1A 1, DVL2, FZD8 and LRP5 Genes Novel Biomarkers in the conversion from Intestinal Metaplasia to Gastric Cancer? U.Demirci, S.Örenay Boyacıoğlu, E.Kasap, F.Bilgiç, E.Gerçeker, H.Yıldırım, A. Baykan, E.Ellidokuz,M. Yüceyar, M. Korkmaz Annals of Oncology Volume 27, 2016 Supplement 2 ESMO 18th World Congress on Gastrointestinal Cancer Barcelona, Spain, 29 June–2 July 2016

3.Joint and muscle symptoms during acute Trichinella britovi infection; Gurler O, Sari I, Gerceker E, Gunes AJ, Akinci B, Akar S, Birlik M, Onen F, Pozio E, Akkoc N; Annals of the Rheumatic Diseases; 2005: 64 (3): 537-537Yurt İçi Bilimsel Toplantılarda Sözlü Bildiriler


4.Geriatrik hasta grubunda endoskopik retrograde kolanjio-pankreatografi (ERCP) sonuçlarımız. Emre Gerçeker, Serkan Cerrah. 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2020


5.Perkutan endoskopik gastrostomi ile enteral nutrisyon desteği alan olguların klinik sonuçları. Emre Gerçeker, Fatih Saygılı. 15. Doğu-Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2021.


6.Post ERCP pankreatik stent önlenmesinde pankreatik stent etkinliği. Emre Gerçeker, Fatih Saygılı. Serkan Cerrah. 17. Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2022.


7.Kronik HBV de fibrozisi saptamada invaziv olmayan testlerin etkinliği; biyopsinin yerini alacak kadar maharetli mi? Fatih Saygılı, Emre Gerçeker. 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2022.


8.İzole Primer Skerozan Kolanjit Hastalarında Hastalık Aktivitesi Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Bozmaktadır. Fatih Saygılı, Emre Gerçeker, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6. Gastroenteroloji Günleri 2022.Yurt İçi Bilimsel Toplantılarda Poster Bildiriler


1.Karaciğer yetmezliği, otoimmun trombositopeni ve hemolitik anemi ile başvuran atipik çöliak olgusu Emre Gerçeker, Ahmed Ramiz Baykan, Elmas Kasap, Seçkin Çağırgan, Hakan Yüceyar. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2015


2.Nadir Gözlenen Mirizzi Sendromlu Çocuk Olgu Emre Gerçeker, Burcu Volkan, Serkan Cerrah, Ahmed Ramiz Baykan, Ali Fettah. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2015


3.Multiple sklerosis tanısı ile izlenen olguda disfaji ve akalazya Emre Gerçeker, Ufuk Demirci, Ahmed Ramiz Baykan, Hatice Mavioğlu, Elmas Kasap, Hakan Yüceyar. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2015


4.Gastrointestinal Sistemde Argon Plazma Koagülasyon (APC) Uygulaması; Klinik Deneyimlerimiz. Emre Gerçeker, Ahmed Ramiz Baykan, Hakan Yüceyar, Elmas Kasap. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2013


5.Özofagusta Yabancı Cisim Olgu Sunumu. Elmas Kasap, Emre Gerçeker, Ahmet Ramiz Baykan, Ufuk Demirci, Fahri Bilgiç. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2013Kitap


1.Temelden Kliniğe Gastroenteroloji

Editör: Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu Prof Dr Mustafa Kaplan

Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık

Tarihi:2022

Bölüm: Ülseratif Kolit (Emre Gerçeker)

ISBN 978-625-7399-86-9

2.Temelden Kliniğe Gastroenteroloji

Editör: Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu Prof Dr Mustafa Kaplan

Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık

Tarihi:2022

Bölüm: Crohn Hastalığı (Emre Gerçeker)

ISBN 978-625-7399-86-9

3.Aile Hekimliği Başucu Kitabı

Editör: Prof Dr Ertuğrul Ercan

Yayın Evi: Selen Yayıncılık

Tarihi:2012

bölüm: Peptik Ülser ve Tedavisi (Elmas Kasap, Emre Gerçeker)

ISBN 978-605-88965-2-0 (1.c)

Doç. Dr. Emre Gerçeker Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Emre Gerçeker hekimimizin Gastroenteroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU