Uzm. Dr. Umut Demir

Uzm. Dr. Umut Demir

PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Umut Demir

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  (1999)


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2005)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (2011)


Mesleki Deneyim

2006: Özel Cihanpol Tıp Merkezi: Mardin (iç Hastalıkları Uzmanı)

2006 - 2008: Özel Hatem Hastanesi: Gaziantep (İç Hastalıkları Uzmanı)

2012 - 2013: Kilis Devlet Hastanesi (Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı)

2013 - 2015: Şifa Üniversitesi Gaziemir Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2016: Özel Gazikent Tıp merkezi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2016 - 2017: Özel Atasağlık Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2017 - 2023: İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpoint Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Study of ideal topical pharyngeal anesthesia in upper gastrointestinal system endoscopy: Adouble-blind, randomized, controlled trial. Hakan Çam 1, Seda Pehlivan, Muhammed Sait Dağ, NimetYılmaz, Umut Demir, Murat Taner Gülşen. Department of Gastroenterology, Gaziantep University Schoolof Medicine, Gaziantep, Turkey. Turk J Gastroenterol. 2016 Mar;27(2):103-7

2.. Unsedated transnasal versus conventional oral endoscopy in endoscopy naive patients. A.Kadayıfcı, S. Parlar*, M. Aydinli, M.S. Dag, U. Demir, M.C. Savas. Division of Gastroenterology, Facultyof Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey, * Department of Internal Medicine Nursing,Faculty of Health Science, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey. Acta Gastroenterol Belg. 2014Jun;77(2):224-87.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. (37) The Role of Bone Scan at the Baseline Staging of Operable Breast Cancer Patients.Tuğba Yavuzşen, Binnaz Demirkan, Umut Demir, Işıl Somalı, İlhan Öztop, Oktay Tarhan, Recep Bekıs,İlknur Görkem, Mehmet Ali Koçdor, Tülay Canda. Dokuz EylülÜniversitesi Medikal Onkoloji, Dahiliye,Nükleer Tıp,  Radyasyon Onkolojisi, Genel Cerrahi  ve Patoloji ABD. 15th National Congress of TheTurkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May 2002, Kuşadası / Aydın.

2. (P-53) Serious Reactivation of Hepatitis B After Chemotheraphy Containing Rituximab in aLymphoma Patient. Umut Demir, Muhammet Cemil Savaş, Taner Babacan, Ayhan Balkan, MehmetKoruk,   Mehmet   Emin   Kalender,   Abdurrahman   Kadayıfçı.   Department   of   Gastroenterology,   InternalMedicine,   Medical   Oncology,   Gaziantep   University,   Gaziantep,   Turkey.   5th   APASL   Single   TopicConference. 17-20 May 2009, Istanbul - Turkey

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Weil Hastalığı: Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği   ve  Şiddetli Üst GastrointestinalSistem Kanaması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu. İlkay Tuğba Gün, Funda Sağlam, Umut Demir, KadirBiberoğlu. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(2): 103-1077.

2. Üst gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile refere edilen hastalarda endoskopik aktifkanama oranları. İrfan Koruk, Hakan Çam, Musa Aydınlı, Nimet Yılmaz, M. Sait Dağ, Umut Demir, AyhanBalkan. Endoscopy Gastrointestinal 2013;21:11-47.6

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler  

1. PS-144 Son yıllarda bölgemizdeki mide kanserlerinin endoskopik ve patolojik özellikleri. AyhanBalkan, Mehmet Koruk, Abdurrahman Kadayıfçı, M Cemil Savaş, Umut Demir. Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12 - 16 Kasım2008, Adana.

2. PB-50 Sigmoid volvulusun kolonoskopi ve rektal tüple dekompresyonu. Umut Demir, M. CemilSavaş,   M.   Sait   Dağ,   Mehmet   Koruk,   Abdurrahman   Kadayıfcı.  Gaziantep   Üniversitesi   Tıp  FakültesiGastroenteroloji Bilim Dalı. 6.  Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya.

3. PB-51 Kronik Hepatit C tedavisinde yeni sağlık uygulama tebliğinin maliyeti. M. Cemil Savaş,M.  Sait   Dağ,  Umut   Demir,  Eda   Savaş,  Tekin  Karslıgil, İbrahim  Sarı, Mehmet Koruk,  AbdurrahmanKadayıfçı.   Gaziantep   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Gastroenteroloji   Bilim   Dalı,   Patoloji   Anabilim   Dali,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009,Antalya.

4. P14 Kolesistektomi sonrası gelişen safra yolu kaçaklarında endoskopik tedavi. Umut Demir,İrfan Koruk, Cemil Savaş, Mehmet Koruk, Mahmut Ataş, Abdurrahman Kadayıfçı. Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya.

5. P76 Üst gastrointestinal sistem kanaması ile refere edilen hastaların endoskopik aktif kanamaoranları.  İrfan Koruk, Hakan Çam, Musa Aydınlı, Nimet Yılmaz, M Sait Dağ, Umut Demir, Ayhan Balkan.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya

6. P214 Karaciğer Tümörünü Taklit Eden Fasciola Hepatica: Endemik Bölgenin Önemi. FasciolaHepatica Infection Mimicking Liver Tumor: Importance of Endemic Region.   M. Cemil Savaş, UmutDemir,   Sait   Dağ,   Musa   Aydınlı,   İrfan   Koruk,   Abdurrahman   Kadayıfçı.   Gaziantep   Üniversitesi,   TıpFakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. UlusalGastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya

7   P267   Hava   Kolonoskopisi   ve   Su   Kolonoskopisinin   İşlem   Performans   Kriterlerine   GöreKarşılaştırılması. Comparison  of Air Colonoscopy  and Water Colonoscopy Techniques  According toProcedure Performance Criteria.  Umut Demir, M. Cemil Savaş, Musa Aydınlı, Abdurrahman Kadayıfçı.Gaziantep   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Gastroenteroloji   Bilim   Dalı.   Dünya   Gastroenteroloji   DerneğiBölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya.

8   P288   Üst   Gastrointestinal   Sistem   Endoskopisinde   İdeal   Topikal   Farengeal   AnestezininAraştırılması.   To   İnvestigate   of   Ideal   Topical   Pharryngeal   Anaesthesia   in   Upper   GastrointestinalEndoscopy. Hakan Çam, Seda Pehlivan, M Sait Dağ, Nimet Yılmaz, Umut Demir, Murat Taner Gülşen.Gaziantep   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Gastroenteroloji   Bilim   Dalı,   Gaziantep   Üniversitesi   SağlıkYüksekokulu. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,16-20 Kasım 2011, Antalya

 Uzmanlık tezleri:

1.   İç   Hastalıkları   Uzmanlık   Tezi:  Diyabetik   Dislipidemik   Hastalarda   MikronizeFenofibrat Tedavisinin Kan Fibrinoliz Göstergeleri ve Açlık Serum İnsülin Düzeyi Üzerine Etkisi (TezDanışmanı: Prof. Dr. Sena Yeşil) İzmir - 2005

2.   Gastroenteroloji   Yan   Dal   Uzmanlık   Tezi:  Hava   Kolonoskopisi   ve   SuKolonoskopisinin İşlem  Performans  Kriterlerine   Göre   Karşılaştırılması   (Tez   Danışmanı:   Prof. Dr.   M.Cemil Savaş) Ekim - 2011Uzm. Dr. Umut Demir Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Umut Demir hekimimizin Gastroenteroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU