Doç. Dr. Cem Öztürkmen

Doç. Dr. Cem Öztürkmen

PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Cem Öztürkmen


Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi         1999Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi         2003
Mesleki Deneyim


Özel Medicana Kadıköy Hastanesi             2023- Halen

Özel Hatem Hastanesi                                 2019-2023 

Özel Gaziantep Göznuru Göz Hastanesi    2010- Halen

Sivas Asker Hastanesi                                 2007-2008

Sani Konukoğlu Hastanesi                          2004-2010


Tıbbi İlgi Alanları


  • Katarakt-Akıllı Mercek Cerrahisi
  • Retraktif Cerrahisi (Lacis-PRK-No Touch)
  • Vitroretinal Cerrahi
  • Keratokonus ve Hibrit Tedavi Yöntemleri
  • Sarı Nokta ve Retina Hastalıkları
  • Diyabetik Retinopati
  • Şaşılık ve Pediatrik Göz Hastalıkları


Bilimsel Yayınlar


Uluısal Yayınlar:

 1- Öztürkmen Cem, özcan eyüp,bilginb burak, kazaz tanyeli,(2018).eritrosit dağılım genişliği yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda enflamasyon belirteci olabilir mi?. Mn oftalmoloji 25(2), 108-112.

2- Öztürkmen Cem , özcan eyüp (2018). Farklı tasarıma sahip trifokal göz içi lens implantasyonunun erken dönem sonuçları. Mn oftalmoloji , 25(4), 193-198

3- Özcan eyüp, Öztürkmen Cem, berhuni mustafa, kazaz tanyeli (2018). Transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. Mn oftalmoloji, 25(1), 4-7.

4- Öztürkmen Cem, çalışkan kadayıfçılar sibel, eldem mehmet bora (2018). Mekanik glob yaralanmalarının şiddeti demografik ve klinik özellikleri. Mn oftalmoloji, 25(3), 140-144.

5-Tümer erhan, berhuni mustafa, öztürkmen cem, ermiş sıtkı samet (2018). Prostaglandin analogları selektif lazer trabeküloplasti sonuçlarını etkiler mi?. Mn oftalmoloji, 25(2), 81-85.

6- Şanal doğan aysun, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel, gedik şansal, öztürkmen cem (2004). Psödofak ve afak retina dekolmanlarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçlan. Türk oftalmoloji gazetesi (türk oftalmoloji dergisi), 34(2), 113-117.

7- Mocan mehmet cem, kadayıfçılar sibel, eldem mehmet bora, öztürkmen cem, gedik şansal (2003). Lens ve intraoküler lens dislokasyonlarında cerrahi tedavi yaklaşımları. Türk oftalmoloji gazetesi (türk oftalmoloji dergisi), 33(3), 365-371.

8- Öztürkmen cem, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel (2003). Epiretinal membranlarda klinik özellikler, izlem ve cerrahi sonuçları. Türk oftalmoloji gazetesi (türk oftalmoloji dergisi), 33(1), 34-38.

9- Kerimoğlu hürkan, kadayıfçılar sibel, eldem mehmet bora, gedik şansal, öztürkmen cem (2002). Vitreoretinal cerrahi sonrasında katarakt ameliyatı. Türk oftalmoloji gazetesi (türk oftalmoloji dergisi), 32(2), 270-275.


Uluslararası Yayınlar

1- Öztürkmen cem, kesim cem, şahin afsun (2022). Evaluation of vision-related quality of life after unilateral ımplantation of a new trifocal ıntraocular lens. Beyoglu eye journal, 7(3), 167172., doi: 10.14744/bej.2022.75768

2- Öztürkmen cem, kesim cem, günel karadeniz pınar, şahin afsun (2022). Comparative analysis of a new hybrid edof-multifocal diffractive ıntraocular lens with a trifocal diffractive ıntraocular lens.european journal of ophthalmology, 32(5), 2961-2966. , doi: 10,1177/11206721211067643 (çeyreklik dilim-q3)

3- Öztürkmen cem, kesim cem, günel karadeniz pınar, şahin afsun (2022). Visual acuity, defocus curve and patient satisfaction of a new hybrid edof-muıtifocaı diffractive ıntraocular lens. European journaı of ophthalmoıogy, 32(5), 2988-2993., doi: 10.1177/11206721211057338 (çevreklik dilimz03)

4- Kesìm cem, öztürkmen cem$ sahín afsun (2022). Astigmatic vectorial analysis in pediatric keratoconus after unilateral cross-ı-inking treatment. Cornea, 41(3), 272-279., doi: 10.1097/1co.0000000000002924 (çeyreklik )

5- Berhuní mustafa, öztürkmen cem (2022). Comparison of accelerated corneal cross-ı-inking for progressive keratoconus in pediatric and adult age groups: one-year results. Journal français d’ophtalmologie, 45(7), 710-717., doi: 10.1016/j.jfo.2022.02.002

6- Yıldız tas ayse, sönmez sadi can, kısakürek zeynep büsra, deníz gülsüm, baygül arzu, kesím cem, karslıoölu melísa zïsan, öztürkmen cem, kurt rengín aslıhan, hamrah pedram, sahìn afsun (2022). Developing a measure to quantify ocular pain postoperatively: the adaptation of the ocular pain assessment survey. Journal of ophthalmology, 2022, 1-8., doi: 10.1155/2022/3116913 (çeyrekıik )

7- Karslıoölu melísa zìsan, öztürkmen cem, kesìm cem, yıldız tas ayse, günel karadeníz pınar, sahìn afsun (2021). Survey of the ımpact of the covıd-19 pandemic on ophthalmology clinical practice in turkey. Türk oftalmoloji dergisi-turkish journal of ophthalmology, 51(5), 269-281., doi: 10.4274/tjo.galenos.2020.23169


8-Kıratlı haham, bilgiç sevgül, öztürkmen cem, aydın özgür (2003). Intramuscular hydatid cyst of the medial rectus muscle. American journal of ophthalmology, 135(1), 93-99. , doi: (çeyreklik dilim-qı)

Bildiriler

Ulusal Bildiriler

1- Pediyatrik keratokonusta tek taraflı çapraz bağlama tedavisi sonrası astigmatik vektöryel anali öztürkmen cem, kesim cem, şahin afsun (2021).. Tod 42. Kış sempozyumu, (tam meti bildiri) b-771-6730 kapsüloreksis ve olası komplikasyonlar , öztürkmen cem (2020).. Alcan faka okulu 11 eğiti programı, (tam metin bildiri)

2- Fark yaratan enlıghten teknolojisi ve katarakt hastalarında astigmat yönetimi , öztürkme cem (2019).. Alcon trifokal gil teknolojisinde inovasyon: “enlighten: enhanced light energy toplantısı-diyarbakır, (tam metin bildiri)

3- Katarakt cerrahisinde ileri teknoloji göz içi lensler , taşındı emin emrullah, öztürkmen özdamarcem, mehmet akif, aydın akova yonca, akman ahmet, müsrüoğlü orkun, metin bildiri) asena bilgehan sezgin (2019).. Tod 53. Ulusal kongresi-antalya, (tam 8-771-6727 gil toric gücü hesaplama . Öztürkmen cem (2019).. Alcan :mpact-2 “katarakt ve astigmat yönetimi” toplantısı-istanbul, (tam metin bildiri)

4- Tecnis eyhance ıol ilk tecrübelerimiz , öztürkmen cem (2019).. Tod 3. Canlı cerrahi sempozyumu -istanbul. (tam metin bildiri)

5- Düşük ve orta derece miyoplll hastalarda fotorefraktlf keratektoml sonuçlarımız , berhuni mustafa, öztürkmen cem (2018).. Tod 52. Ulusal kongresi-antaıva, (özet bildiri)

6- Düşük-orta miyopik astigmatlarda transepitelyal fotorefraktlf keratektomi ile fotorefrektif keratektomlnln uzun dönem sonuçlarının kıyaslanması , öztürkmen cem, özcan eyüp, güneylıgıl kazaz tanyeli (2018).. Tod 52. Ulusal kongresi-antaıya, (özet bildiri)

7- Türk ve arap etnik gruplarının kornea ve ön segment parametrelerinin schelmpnug görüntüleme sisteml ile karşılaştırılmagı , berhunı mustafa, öztürkmen cem, özcan eyüp (2018).. Tod 41. Bahar sempozyumu-istanbul, (özet bildiri)

8- Pseudoefedrin toksisitesi sonrası ani gelişen seröz maküla dekolmanı olgusu , berhuni mustafa, öztürkmen cem, özcan eyüp (2017).. Tod 51. Ulusal kongresi-antalya, (özet bildiri)

9- Farklı tasarıma sahip trlfokal göz içi lens implantasyonunun erken dönem sonuçlan öztürkmen cem, özcan eyüp. Berhuni mustafa, kazaz tanyeli (2017).. Tod 51, ulusal kongresi-antalya, (özet bildiri)

10- Transkanaliküler mültld10de lazer dökrıosıstorınostoml sonuçlarımız , öztürkmen cem, özcan eyüp, berhunı mustafa, kazaz tanyeli (2017).. Tod 51. Ulusaı kongresi-antaıya, (özet bildiri)

11- Fark yaratan enughten teknolojişl , öztürkmen cem (2016).. Alcan trifokal gil teknolojisinde inovasyon: “enhanced light enerçy* toplantısı•adana, (tam metin bildiri)

12- İridosiliyer tümörlerde yerel rezeksiyon sonuçlan , kurtul bengi ece, kıratlı havyam, bilgiç sevgül, öztürkmen cem (2004).. Tod 33. Ulusaı oftalmoloji kongresi-antaıya, (özet bildiri)

13- Ciddi mekanik glob yaralanması olan olgularda demografik özellikler ve görsel prognozu etkileyen faktörler . Öztürkmen cem, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel, saraçbaşı osman (2003).. Tod 37. Ulusal oftalmoloj kongreşi•istanbul, (özet bildiri)

14- Artırılmış iç rektus geriletmesinin dükslyon ve konverjansa etkisi , bıldır zeynep, öztürkmen cem, bulur burçin, şener emin cumhur, sanaç ali şefik (2002)-, tod 36. Ulusal oftalmoloji kongresi-ankara, (özet bildiri)

15- Keratokonusta apoptotlk hücre ölümü , özturkmen cem, söylemezoğlu ayşe figen, irkeç murat, orhan mehmet (2002).. Tod 36. Ulusal oftalmoloji kongresi-ankara, (özet bildiri)

16- Nanoftalmusta şaşılık bülguıan ve cerrahi sonuçlan , şener emin cumhur, ilhan özge, hocan mehmet cem, kerimoğlu hürkan, öztürkmen cem, gedik şansal, sanaç ali şefik (2001).. Tod xxxv. Ulusaı oftalmoloji kongresi-izmir, (özet bildiri)

17- Epıretinal membranlarda klinik özellikler, izlem ve cerrahi sonuçlan , öztürkmen cem, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel (2001).. Tod xxxv. Ulusal oftalmoloji kongresi-izmir,    b-771-6699 çeşitli vitreoretinal cerrahi işlemler uygulanan olgularda katarakt ameliyatı sonuçları kerimoğlu hürkan, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel, gedik şansal, öztürkmen cem (2000).. Tod xxxıv. Ulusal oftalmoloji kongresi-antalya, (özet bildiri)

18- Psödofak ve afak retina dekolmanlarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları , şanal aysun, eldem mehmet bora, kadayıfçılar sibel, gedik şansal, öztürkmen cem (2000).. Tod xxxıv. Ulusal oftalmoloji kongresi-antalya, (özet bildiri) uluslararası

Uluslararası Bildiriler

1- Psödovitelliform nörosensöriyel retina dekolmanlı bir olguda ıntravitreal ranibizumab tedavisi , berhuni mustafa, öztürkmen cem (2021).. İstanbul ınternational modern scientific research congress-lstanbul, (özet bildiri)

2- Intravitreal bevacizumab tedavisinin kornea ve ön segment parametreleri üzerindeki kısa süreli etkilerinin araştırılması , berhuni mustafa, oztürkmen cem (2021).. 7. International gevher nesibe health sciences conference vıı-kayseri, (özet bildiri)

3- Can ketorolac decrease the pain during cataract surgery? , berhuni mustafa, öztürkmen cem (2021).. International aegean symposium on natural & medical sciences ııı-izmir, (özet bildiri)

4- Katarakt cerrahisinde kuadrifokal göz içi lens implantasyonu sonrası görme ile ilişkili hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi , öztürkmen cem (2021).. 2. Uluslararası sağlık bilimlerinde multidisipliner çalışmalar kongresi-ankara, (özet bildiri)

5- Phakıc ımplants: getting it right , öztürkmen cem (2019).. 32e congrğs de la sociâtâ marocaine d’ophtaımologie-marrakech, (tam metin bildiri)

6- Comparing trifocal and other multifocal ıols , öztürkmen cem (2018).. Alcan ınnovative technology sumrnit 2018-istanbul, (tam metin bildiri)

7- Treatment of a choroldal neovascular membrane by ıntravitreal raniblzumab ın a patient with bilateral choroidal osteoma , türkçüoğlu peykan, öztürkmen cem, yılmaz turgut (2013).. 13th euretına congress-hamburg, (özet bildiri)Kitaplar

Ulusal Kitapta Bölüm

1- Göz hastalıklarında güncel çalışmalar ııı, bölüm adı:(pediatrik ilerleyici keratokonus tedavisinde hızlandırılmış korneal cross-linking) (2022)., berhuni mustafa, özturkmen cem, akademisyen kitabevi, editör:atmaca fatih, basım sayısı:l, sayfa sayısı 179, ısbn:978-625-8299-81-6, türkçe(bilimsel kitap)

2- Göz hastalıklarında güncel çalışmalar ııı, bölüm bağlı maküla dejenerasyonu ve tedavisi) (2022). , öztürkmen cemi berhuni mustafa, akademisyen kitabevi, editör:atmaca fatih, basım sayısı: ı, sayfa sayısı 179, ısbn:978-625-8299-81-6, türkçe(bilimseı kitap) uluslararası kitapta bölüm


Uluslararası kitapta bölüm

1- Yanoff oftalmoloji, bölüm adı:(arka segment göz travması) (2022). , turkçüoğlu peykan, oztürkmen cem, güneş tıp kitabevleri, editör:saatçi ali osman, basım sayısı:5, sayfa sayısı 1440, ısbn :978-975-277-899-31 türkçe(kitap tercümesi)

2- American academy of ophthalmology genel tıpta yenilikler, bölüm adı:(endokrin hastalıkları) (2009), , öztürkmen cem, güneş tıp kitabevleri, editör:o’dwyer pınar aydın, basım sayısı: 1, sayfa sayısı 4371 ısbn:978-975-2772-30-4, türkçe(kitap tercümesi)
Doç. Dr. Cem Öztürkmen Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KADIKÖY hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Cem Öztürkmen hekimimizin Göz Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU