Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Sinan Bilgin

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2007

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı 
Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 2007-2011

Mesleki Deneyim 

Tire Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet) 2011-2013

 Şifa Üniversitesi (Yrd. Doc) 2013-2015

Özel Karataş Hastanesi 2015-2016

 Özel Medifema Hastanesi 2016-2020

 İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi 2020-2021


  Tıbbi İlgi Alanları

  Retina Hastalıklar

Göz Kanaması - Retina Yırtığı - Epiretinal Membran(ERM) – Makul Deliği

  Refraktif Cerrahi

No Touch Lazer – LASIK Cerrahisi – SMILE Cerrahisi

  Katarakt cerrahisi

Akıllı Mercek – Astigmatlı Mercek  - EDOF Mercek Uygulamaları

  Göz Kapağı – Göz Çevresi Estetik Uygulamaları

Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Ameliyatları

  Göz Eti Ameliyatları

  Şaşılık Ameliyatları

  Glokom (Göz Tansiyonu) Ameliyatları


  Bilimsel Yayınlar

Uluslararası  yayınlar

 Bilgin S, Tüzün AY. Evaluation of vascular density and structural changes in inflammatory bowel diseases. European Journal of Inflammation. 2023;21.doi:10.1177/1721727X231190246 

Erten PT.,  Bilgin S. Assessment of Ophthalmic Vascular Changes in Fibromyalgia Patients Using Optical Coherence Tomography Angiography: Is There a Real Pathology?.  JFO Open Ophthalmology (2023): 100057. 

Topaloglu C, Bilgin S. Retinal Vascular Density Change in Patients With Aortic Valve Regurgitation. Cardiol Res. 2023 Aug;14(4):309-314. doi: 10.14740/cr1502. Epub 2023 Jul 12. PMID: 37559711; PMCID: PMC10409551. 

Cavdar, E., Bilgin, S., & Cetin, O. (2023). The short-term influences of paediatric smartphone use on the eye. British Journal of Visual Impairment, 0(0).https://doi.org/10.1177/02646196231165615 

Bilgin S, Nermin Sivrikoz O, Çavdar E, Cetin O. The effect of vitamin D and melatonin on the ocular tissues in streptozotocin - Induced diabetes model in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Apr;26(7):2388-2394. doi: 10.26355/eurrev_202204_28470. PMID: 35442492.  

Bilgin S. The Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex Thickness in Adult Offspring of Primary Open-angle Glaucoma Patients. J Glaucoma. 2020 Sep;29(9):819-822. doi: 10.1097/IJG.0000000000001577. PMID: 32555054. 

Bilgin S, Kayikcioglu O. Chandelier retroillumination-assisted cataract surgery during vitrectomy. Eye (Lond). 2016 Aug;30(8):1123-5. doi: 10.1038/eye.2016.112. Epub 2016 Jun 3. PMID: 27256306; PMCID: PMC4985670. 

Bilgin S. Comparison of the Effects of Subconjunctival Injections of Bevacizumab and Interferon Alpha-2a on Corneal Angiogenesis in a Rat Model. Medicina (Kaunas). 2018 Apr 16;54(2):16. doi: 10.3390/medicina54020016. PMID: 30344247; PMCID: PMC6037251 

Tuncer I, Bilgin S, Zengin MÖ, Mangan MS, Karaca A, Doğan C, Çınar E. Effect of brimonidine tartrate 0.15% on scotopic pupil size and upper eyelid position: controlled trial. Eye (Lond). 2021 Feb;35(2):672-675. doi: 10.1038/s41433-020-1007-9. Epub 2020 Jun 9. PMID: 32518394. 

Baser G, Karahan E, Bilgin S, Unsal U. Evaluation of the effect of daily activities on intraocular pressure in healthy people: is the 20 mmHg border safe? Int Ophthalmol. 2018 Oct;38(5):1963-1967. doi: 10.1007/s10792-017-0684-2. Epub 2017 Aug 7. PMID: 28785875. 

Kayıkcıoglu O, Bilgin S, Uyar M. Review on the Eyedrop Self-Instillation Techniques and Factors Affecting These Techniques in Glaucoma Patients. Scientifica 2016;2016:9183272.  doi: 10.1155/2016/9183272 

Kayikcioglu O, Bilgin S, Seymenoglu G, Deveci A. State and Trait Anxiety Scores of Patients Receiving Intravitreal Injections. Biomedicine Hub. 2017; 2 (2): 1-5 

Kayikcioglu O, Bilgin S, Ulusoy M.. Intraoperative corneal incision evaluation with Trypan          blue    technique.    Int      J        Ophthalmol   Clin Res    2016;3(2):     1-2.  DOI:10.23937/2378-346X/1410050 

Bilgin S, Kayikcioglu O, Can B, Taneli F. Solution for Dead Space Problem in Ranibizumab Syringe System.  An International Journal 2015;3: 40-42. 

Baser G, Karahan E, Bilgin S. Evaluation of the diurnal intraocular pressure fluctuations and blood pressure under dehydration due to fasting. J Fasting Health. 2016;4(4):124-129 

Bilgin S, Kayıkcıoglu O, Erakgun T, Kayıkcıoglu MERAL.  Assessment Of Smooth Muscle Cell And Endothelıal Functıons In Branch Retınal Veın Occlusıon. World Journal of Pharmaceutical Research, 2020; 9(3), 1716-1724., Doi:10.20959/wjpr20203-17101. 

Sinan B, Ercüment Ç, Eyup K and Toyran S. Relationship between Carotid Artery Intima-Media Thickness and Choroidal, and Ganglion Cell- Inner Plexiform Layer Thickness.JOJ Ophthal. 2017;      4(3):      555637.   JOJ   hOphthal. DOI:10.19080/JOJO.2017.04.555637 

Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. The Relationship of HLA-B27 and HLA-B51 on Non-Behcet Uveitis. An International Journal 2015; 3(1): 1-8 

Bilgin S, Kayikcioglu O. Anterior Location Of Intravitreal Dexamethasone Implant Due To Kyphosis In A Patient With Anchlosing Spondylitis. International Journal of Current Research 2015; 7: 12918-12920. 

Baser G, Uyar M, Topaloglu AS, Un ES, Yildirim SY, Bilgin S. Long-term Evaluation of Laser Retinopexy in Retinal Breaks: A Review and the Importance of Lifetime Follow-up. Nigerian Journal of Ophthalmology 2014;22(1): 30-33. 

Bilgin S, Kayikcioglu O. Removal of extruded Ex-press miniature glaucoma device in a case with Ahmed glaucoma valve: a case report. Int J Ophthalmol Clin Res 2016; 3(1):1-2 

Toyran S, Bilgin S, Akay F. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A new Clinic Entity? British Journal of Medicine & Medical Research.2016;17(1):1-4.

Ulusal yayınlar 

İbrahim TUNCER,Sinan BİLGİN,Mehmet Özgür ZENGİN,Serap YILDIZ.Pterjium ve Pinguekulası Olan Hastalarda Demografik Özelliklerin ve Semptom Varl HYPERLINK "https://linkprotect.cudasvc.com/url?://www.turkiyeklinikleri.com/article/trevaluation-of-demographic-features-and-presence-of-symptom-in-patients-withpterygium-and-pinguecula-retrospective-cross-sectional-study96665.html&,1,cplnqkPngHg0TMEQlHhdjV2_XNmgdq5C-C_86A2JstG1vQQfB6hV6iYkvcEtlJFU7MCSTxkrdYGFVKbTeIzWhXAcINqaECHuLMbsbH 9UdoWgJam1uiN9FEVn5A,,&"ığının Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Çal

HYPERLINK

"https://linkprotect.cudasvc.com/url?://www.turkiyeklinikleri.com/article/trevaluation-of-demographic-features-and-presence-of-symptom-in-patients-withpterygium-and-pinguecula-retrospective-cross-sectional-study96665.html&,1,cplnqkPngHg0TMEQlHhdjV2_XNmgdq5C-C_86A2JstG1vQQfB6hV6iYkvcEtlJFU7MCSTxkrdYGFVKbTeIzWhXAcINqaECHuLMbsbH9UdoWgJam1uiN9FEVn5A,,&"ışma.Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(1):1-6 

Bilgin S, İlker SS, Çavdar E, Türker İ. Subklinik Multiple Skleroz Hastalarının Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Testi ile Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87. 

Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması. Glo-Kat 2015;10(1): 37-41. 

Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E.  Göz içi basıncı yüksek glokom hastalarında başlangıç tedavisi olarak latanoprost ve dorzolamid/timolol fiks kombinasyon etkinliğinin değerlendirilmesi. JCEI 2014; 5: 604-607. 

Bilgin S, Tuncer İ, Toyran S. Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı İçin Tavşanlarda Oluşturulan Fototoksik Retinopati Modelinde Antioksidan Vitamin ve Mineral Tedavisinin Etkileri. MN Oftalmoloji 2020;27(3):161-165. 

Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ret-Vit. 2016; 24(1):41-44 

Kayıkçığlu Ö, Bilgin S. Ön kamara koruyucu altında modifiye derin skleral trabekülektomi cerrahisi sonuçlarımız. JCEI.  2014; 5: 544-547. 

Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Skleral Çökertme. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2016;9(2):26-32 

Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. İdiyopatik ve sekonder epiretinal membranların tedavisinde cerrahi sonuçlarımızla birlikte, görme keskinliği ve merkezi maküla kalınlığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2018;27(2):108-13 

Karahan E, Kartı Ö, Bilgin S, Kaynak S. Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde Pars Plana Vitrektomiye Skleral Çökertme Eklenen Ve Eklenmeyen Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2017;26(1):32-36 

Toyran S. Akay F.  Uyar M. Bilgin S. Karahan E.  Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Viskoelastik Madde veya İrrigasyon Vasıtasıyla Yapılan İntraoküler Lens İmplantasyonunun

Postoperatif Göz içi Basınçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2016; 23(4):210-213 

Toyran S, Bilgin S, Karahan E, Uyar M, Akay F. Primer Açık Açılı Glokomda Spektral Domain-OptikKoherens Tomografi   Sonuçlarının Bilgisayarlı Görme Alanı  ile Karsılastırılması.. Glo-Kat 2017;12(1):26-31.

 Kayıkçıoğlu Ö, Şahin B, Emre S, Bilgin S. Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonrası Silier Cisim Kalınlığının Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2016; 11(1): 44-47. 

Yılmaz O, Çavdar E, Bilgin S. Hipertansif Hastada Spontan Subkonjonktival Serohemorajik Kist Gelişimi. MN Oftalmoloji 2016; 23(1):50-51

Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolman Cerrahisi ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granülom. Ret-Vit 2015;23(3): 262-264. 

Bilgin S, Türker İ, İlker SS, Ballı MF, Kılıç Ş. Surgical Outcomes of Loop Recession in Large Angle Strabismus. Arch Med Invest 2017;2(1): 5-7

Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Subfoveal Perflorokarbon.  Ret-Vit 2014;22(4) : 55-58.

Bilgin S, İlker SS, Türker İ, Kılıç Ş. Septo-Optik Displazi: Olgu Sunumu. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 149-151. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında  basılan bildiriler 

Bilgin Sinan. Multiple skleroz hastalarında ganglion hücre kompleksi ve retina sinir lifi kalınlıklarının optik koherans tomografi ile degerlendirilmesi.. 2. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi 2020. (2nd International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis)

 Bılgın Sınan. Psödoeksfolıyasyon Sendromlu Hastaların Sensorınöral Isıtme Kaybı Açısındandegerlendırılmesı. 5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020. (5. Uluslararası Saglık Bilimleri ve Aile Hekimligi Kongresi 2020)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

Bılgın Sınan,Kayıkçıoglu Özcan Rasım,Uyar Murat (2015). Glokom hastalarında göz damlası uygulama tekniklerinin ve bu teknikleri etkileyen faktörlerin degerlendirilmesi. TOD Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresı 

Kayıkçıoglu Özcan Rasım,Seymenoglu Recep Göktug,Bılgın Sınan,Ulusoy Oguz,Zorlu Sıbel (2011). Diabetik hastalarda fokal grid ve panretinal laser uygulamalarında pascal laser ile standart laser parametrelerindeki tedavilerde gelisen agrı miktarının karsılastırılması. TOD 45.Ulusal kongresi 

Sinan Bilgin, İbrahim Tuncer. Kontakt lens kullanımının oküler yüzey üzerine olan etkilerinin incelenmesi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı.

 Kayıkçıoglu Özcan Rasım,Bılgın Sınan (2015). Ahmet Valv Implantasyonu ve Fakoemülsifikasyon Kombine Cerrahisi, Glokom Cerrahisi Sonrası Ekspulsif Hemoraji Drenajı, Ekspres Tüp Eksplantasyonu. TOD XVII. “Glokom Video - Cerrahi Sempozyumu. 

Baser Gönen,Karahan Eyyüp,Bılgın Sınan,Ünsal Ugur (2017). Günlük Aktivitelerin Göziçi Basıncına Olan etkilerinin Degerlendirilmesi: 20 mm Hg Sınırı Gerçekten Güvenli Mi? Birlesik TOD 29. Yaz ve 14.Mart Sempozyumu

Sinan Bilgin (Haziran 2022). massif subretinal kanamalı olguda subretinal tPA enjeksiyonu ile kombine vitrektomi cerrahisi uygulanması.  Olgularla vitroretinal cerrahi. TOD toplantısı. 

Sinan Bilgin (Ekim 2022). zonüler diaylizli olguda katarakt cerrahisi. Özelliklki olgularda katarakt cerrahi. TOD İzmir Şubesi. 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler 

Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji, Bölüm adı:(Retina ve Koroid) (2018)., Bılgın Sınan,Degırmencı Cumalı,Kutlutürk Karagöz Isıl,Yüce Berna,Karatepe Hashas Arzu Seyhan, Palme Yayınevi, Editör:Berna Yüce, Sinan Emre, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 690, ISBN:978-605-355-880-4, Türkçe(Bilimsel Kitap) 

Sitokinler, Sitokin Fırtınası ve COVID 19, Bölüm adı:COVID-19, Sitokin Fırtınası ve Göz(2021).,Bilgin S. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editörler: Prof. Dr. İbrahim Pirim, Dr. Mustafa Kurtuluş. Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7146, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 Doç. Dr. Sinan Bilgin Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Sinan Bilgin hekimimizin Göz Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU