Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (2014 - Halen)
Ankara Özel Akay Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (2008-2014)
Ankara TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (2008)
Ankara Özel Bayındır Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (2006-2008)
Sınır Jandarma Tümeni Şırnak Asker Hastanesi (2005-2006)
Ankara Özel Bayındır Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (2005)
Tıbbi İlgi Alanları

Minimal invazif kapak ve koroner cerrahisi (Küçük kesili, kapalı cerrahi)
Radyofrekans endovenöz varis cerrahisi
Aort anevrizmalarının açık veya endovasküler (stent) cerrahisi
Periferik arter cerrahisi ve anjiografik girişimler

Özellikli İşlem

Minimal invazif kapak ve koroner cerrahisi (Küçük kesili, kapalı cerrahi)
Radyofrekans endovenöz varis cerrahis

Bilimsel Yayınlar