Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Mardin Nusaybin 1. Nolu Sağlık Ocağı
Tıbbi İlgi Alanları

    7/24 Sarı alan, yeşil alan, kırmızı alan acil servis hizmetleri

    Radyoloji görüntüleme işlemleri

    Laboratuvar hizmetleri

    Ambulans hizmetleri

    İcap hekim hizmeti

Özellikli İşlem