Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

  Özel Anadolu Hastanesi 2010-2014

  Bedirli Sağlık Ocağı

  Alibaba Sağlık Ocağı

Tıbbi İlgi Alanları

  7/24 Sarı alan, yeşil alan, kırmızı alan acil servis hizmetleri

  Radyoloji görüntüleme işlemleri

  Laboratuvar hizmetleri

  Ambulans hizmetleri

  İcap hekim hizmeti

Özellikli İşlem