Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  1976
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
Mesleki Deneyim

  Sivas Cumhuriyet Üniveristesi

   Sivas SSK Hastanesi

  Sivas Devlet Hastanesi

  Özel Anadolu Hastanesi 2010-2014

  Özel Sivas Tıp Merkezi 2007-2010

  Cumhuriyet Üniversitesi. Tıp Fak. 2004-2007

Tıbbi İlgi Alanları

  Biyokimya

  Mikrobiyoloji

  Patoloji

  Spermiyogram

  Kültür Tetkikleri

Özellikli İşlem