Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011
Mesleki Deneyim
Konya Hüyük Sağlık Ocağı 1996
Samsun Çatalçam Sağlık Ocağı 1998
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 2002
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Giresun Bulancak Devlet Hastanesi 2011
Samsun Liman Hastanesi 2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar