Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2005
Mesleki Deneyim

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi Samsun Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar