Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi -1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi -2000
Mesleki Deneyim
Uludağ Üniversitesi – Acil Tıp Asistanlığı – 1996-2000
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servis Sorumluluğu 2000- 2001
Muradiye Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu – 2003-2013
Medicalpark Bursa Hastanesi Acil Servis Sorumlusu -2013-2018
Tıbbi İlgi Alanları
Toksikoloji
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar